I september vill tankesmedjan Fores och Studieförbundet Vuxenskolan i Dalarna bjuda in Dig som har en positiv agenda och bor i eller nära Borlänge och Vansbro till frukostspaning.

En person med positiv agenda är för oss den som gärna diskuterar samhällsutmaningar, ser möjliga lösningar som andra inte ser och inspirerar andra. Under en frukost tillsammans med lokala idégivare vill vi höra din spaning på Borlänge eller Vansbro och Dalarnas möjligheter och utveckling.

Hur ser du Borlänge, Vansbros och Dalarnas framtid? Vilka utmaningar står vi inför? Hur kan vi öka framtidstron? Vad tycker du behövs för att minska polariseringen mellan stad och land? Det är några av frågorna vi pratar om på vår frukostspaning och rundabordssamtal.

Under vårt rundabordssamtal önskar vi höra din ögonblicksbild och dina spaningar. För att få bästa start inleder Andreas Hedbom, vd på Leksands IF, vårt samtal. Andreas är en inspirerande person, var tidigare vd för Monark Exercise och 2013 utsågs han till årets företagsledare i Dalarna.

Vi önskar möta en härlig mix av småbarnsföräldrar, bloggare, idrottsledare, entreprenörer, någon präst och en och annan vd. Leder samtalet gör Lena Holmestig, samordnade för Fores Hela Sverige.

När och hur?

Borlänge

Datum: Tisdag 3 september 2019
Tid: Kl 07:30–09:00
Plats: First hotell, Borlänge

Vansbro

Datum: Onsdag 4 september 2019
Tid: Kl 07:30–09:00
Plats: Värdshuset Flottaren, Vansbro

Vill du medverka? Osa före 26 augusti till lena.holmestig@fores.se

Lena Holmestig och Fores

Lena Holmestig är Fores samordnare för Fores Hela Sverige. Med en gedigen meritlista inom kommunikation och politik och ett stort intresse för entreprenörskap, samhällsutveckling, småstad och landsbygd, vill hon nu fånga upp den lokala samhällsutvecklingen, idéer och utmaningar från hela Sverige.

Varför namnet Fores? Det betyder dörr och är en förkortning av ”forum för reformer och entreprenörskap”. Fores är en grön, liberal tankesmedja som vill förnya debatten i Sverige. För Fores är entreprenörskap viktigt liksom människors möjligheter att själva forma sina liv.

Vi jobbar med många områden – klimat och energi, bostäder, migration, företagande i civilsamhället, integration, jämställdhet och moderniserad välfärd för att nämna några. Vi fungerar som en länk mellan nyfikna samhällsmedborgare, debattörer, entreprenörer, akademiker och beslutsfattare.

Varför Frukostspaningar i Dalarna? För oss på tankesmedjan Fores är Sverige större än Stockholm, där vi har vårt huvudkontor. Vi har sedan några år tillbaka även verksamheter i Umeå, Göteborg och Malmö där vi arrangerar frukostmöten, event, seminarium och rundabordssamtal utifrån vårt arbete. Med kommande frukostspaningar, där Dalarna är först ut, är vår förhoppning att fånga upp lokala idéer, utmaningar och vägar framåt för att på lång sikt bidra till att minska polariseringen mellan stad och land, knyta ihop Sverige och förmedla positiva exempel.

Fler frukostspaningar

Under kommande år kommer vi att genomföra frukostspaningar runt om i Sverige för att ta del av människors idéer och tankar. Tillsammans med lokala idégivare vill vi fånga upp lokala idéer, utmaningar och vägar framåt för att på lång sikt bidra till att minska polariseringen mellan stad och land, knyta ihop Sverige och förmedla positiva exempel.

Är du intresserad av att medverka under en frukostspaning? Har du frågor eller förslag på vart nästa spaning ska äga rum? Välkommen att kontakta lena.holmestig@fores.se