DATUM: 11 april 2018
TID: Klockan 18.00
PLATS: Ekocentrum, Aschebergsgatan 44, Göteborg

Kopplingen mellan framtidens migrationsmönster och klimatförändringar är starkare än många tror. Redan år 2050 beräknas klimatdriven migration leda till fler än 200 miljoner så kallade ”klimatflyktingar”.

Under den här onsdagskvällen kommer Fores programchef Markus Larsson, Sari Kouvo, universitetslektor vid juridiska institutionen på Göteborgs universitet och Andréas Litsegård, universitetslektor vid Institutionen för globala studier på Göteborgs universitet till ett samtal om Fores forskningsrapport om klimatflyktingar.