Näringslivet och entreprenörer i synnerhet kommer att spela en nyckel roll i en omställning av ekonomi och energisystem i enlighet med de politisk uppsatta målen. Men det kommer också att kräva investeringar i grön teknik på nivåer som kräver att finansmarknader, institutionella investerare och riskkapitalister mobiliseras.

Pågående projekt:

Private investments in green venturing – Den hållbara ekonomins finansiärer och entreprenörer

Projektet syftar till att identifiera centrala handlingsalternativ för att främja den privata kapitalmarknadens investeringar i grön teknologisk utveckling och innovation. Projektet genomförs i samarbete med Entreprenörskapsforum och med stöd och myndigheten för ungdoms- och civilfrågor (MUCF) och European Liberal Forum.

Ansvarig projektledare: Ulrika Stavlöt.

Tidigare projekt och publikationer:
2014

Green Funding – Mobilising private fund for the transition to a sustainable economy
F
örfattare: Maria Adenfelt, Mark Sanders, Ulrika Stavlöt

2011

Green Growth – how best to promote green investment