Gröna klimatinvesteringar och näringslivets roll för hållbar utveckling är ett av Klimat- och miljöprogrammets huvudfokus.

Näringslivet och entreprenörer i synnerhet kommer att spela en nyckelroll i en omställning av ekonomi och energisystem i enlighet med de politiskt uppsatta målen. Men det kommer också att kräva investeringar i grön teknik på nivåer som kräver att finansmarknader, institutionella investerare och riskkapitalister mobiliseras. Mer information om Fores arbete inom området för gröna klimatinvesteringar och entreprenörskap kommer inom kort.

Press

Ulrika Stavlöt pratar om ELF-rapporten “Mobilising Private Funds for the Transition to a Sustainable Economy” i Sveriges Radio

ELF-rapporter

“Green growth: How best to promote green investment”, 2011, European Liberal Forum, Brussel

Adenfelt, M., Sanders, M. and U. Stavlöt, “Mobilising Private Funds for the Transition to a Sustainable Economy”, 2013, European Liberal Forum, Brussel. Retrieved from

Adenfelt, M., Sanders, M. and U. Stavlöt, “Digging for gold in the green economy: Private investment in green venturing”, 2014, European Liberal Forum, Brussels. Retrieved from

Persson, T .,“Sustainable investments. How professional investors are approaching sustainability”, 2017, European Liberal Forum, Brussels. Retrieved from

Bokkapitel

Polzin, F., Sanders, M. and U. Stavlöt, 2018, ”Mobilising early stage investments for an innovation-led sustainability transition”, chapter in Designing a sustainable financial system: Development goals and socio-ecological responsibility (editors T. Walker, S.  Kibsey and R. Crichton), Palgrave Macmillan.

Vetenskapliga artiklar

Polzin, F., Sanders, M. and U. Stavlöt, 2018, ”Do investors and entrepreneurs match? Evidence from the Netherlands and Sweden”, in the special issue ”Sowing the seeds of the future: Policies for financing tomorrow’s innovations” in Technological Forecasting and Social Change Volume 127, February 2018, pp 112-126. Also in Sustainable Finance Lab working paper, March 2016.

Presented at the ELF workshop Mobilising Private Funds for the Transition to a Sustainable Economy in Utrecht, November 2013, the Swedish Network for European Studies in Economics and Business (SNEE) in Mölle, May 2014 and May 2015, the Ratio workshop in Stockholm in February 2016, and the KTH Royal Institute of Technology workshop in Stockholm in April 2017. This research is part of the Mistra Financial Systems programme (MFS). We also gratefully acknowledge financial support from the European Liberal Forum (grant name ‘Green Funding’ [616501]) and The Swedish Agency for Youth and Civil Society.)

Filmade seminarier

Greening the global financial system

Nudges för grön finansmarknad? Vad beteendeekonomin kan lära oss om uteblivna miljöinvesteringar

En grön investeringsbank – seminarium med Storbritanniens ambassad

Gröna obligationer – seminarium med Storbritanniens ambassad

Övriga seminarier

Private investments in green venturing

Sustainable Finance: best practices from the financial sector

Finansmarknadens roll i klimatarbetet – seminarium och workshop tillsammans med SEK (Svensk Exportkredit)

Climate Finance Day – Rundabordssamtal tillsammans med Frankrikes ambassad

Minister Brune Poirson

Mainstreaming Green Finance – Building a Green Financial System. Why you don’t need to believe in Climate Change to finance the Green Transition – Rundabordssamtal med bland andra Sony Kapoor (Re-Define)

Grön och hållbar finansmarknad – hur når vi dit? Seminarium under politikerveckan i Almedalen 2016