Kan smarta parkeringslösningar och effektivisering av markanvändning bidra till att Sverige når transportsektorns klimatmål 2030? Tillsammans med representanter från bl.a. näringsliv, fastighetsägare och kommun diskuterar vi frågan den 6 februari utifrån aktuella marknadslösningar.

Datum: Onsdag 6 februari 2019
Tid: Kl. 9.30-10.15
Plats: Fores, Kungsbroplan 2, 112 27 Stockholm

Vi bjuder på fika från 9.00 och det finns möjlighet att mingla med paneldeltagarna efter seminariet.

Under seminariet utforskar vi modeller för parkeringsuthyrning som kan bidra till smartare markanvändning. Vi frågar oss: Hur kan ökat samnyttjande av parkeringsplatser minska biltrafiken? Marken är inte gratis – vem betalar egentligen för en parkeringsplats? Kan gröna parkeringstal minska behovet av nya parkeringsplatser och hur bidrar det till transportsektorns klimatmål 2030?

I panelen

  • Sasa Farkas, Apparkingspot
  • Maria Stenström, Parkering Göteborg
  • Daniel Helldén (Mp), trafikborgarråd Stockholms stad
  • Helena Olsson, Fastighetsägarna
  • Pelle Envall, Trafikutredningsbyrån
Moderator: Anna Lindén, projektledare för Beteendeområdet, 2030-sekretariatet.

Livesändning

Se seminariet i efterhand på Fores Facebook.

2030-sekretariatet

Det här seminariet arrangeras av 2030-sekretariatet, en del av tankesmedjan Fores. 2030-sekretariatet är en nationell plattform för att tillsammans med näringsliv, politik, civilsamhället och forskning driva på utvecklingen om en fossiloberoende transportsektor 2030. Läs mer om 2030-sekretariatet här.

Kontakt

Har du frågor kring seminariet? Vänligen kontakta Anna Lindén.