I stadsdelar med stort utanförskap är brottsligheten och otryggheten större än i andra områden. Vad säger forskningen om varför ser det ut som det gör? Vilka åtgärder fungerar och vilka gör det inte?

Den första delrapporten, ”Brottslighet och motåtgärder i socioekonomiskt svaga områden”, i Fores projekt Hela staden – bryt segregationen är skriven av Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi vid Stockholms universitet. Delrapporten ger en kriminologisk analys av socioekonomiskt svaga områden, samt ger konkreta förslag på åtgärder för att minska brottslighet och otrygghet.

Ladda ner den första delrapporten här

 

Lansering

Det första kapitlet ”Brottslighet och motåtgärder i socioekonomiskt svaga områden” av Jerzy Sarnecki lanserades den 21 januari 2016 i Stockholm. I panelen medverkade:

Jerzy Sarnecki, professor i kriminologi vid Stockholms universitet och författare till rapporten.
Karin Svanberg, enhetschef på Brottsförebyggande rådet.
Amir Rostami, polis och sociolog vid Stockholms universitet med fokus på kriminell organisering.
Emma Hedenvind, analyschef vid Polismyndighetens nationella operativa avdelning.

Moderator: Anna Rehnvall, programchef på Fores migrations- och integrationsprogram.

Se bilderna från lanseringen här.
Se inspelning från lanseringen nedan:

I media

Om projektet Hela staden – bryt segregationen

Genom projektet Hela staden vill Fores bidra till en diskussion om vad som borde göras för att minska klyftor och motarbeta problem i socioekonomiskt svaga områden. I projektet skriver ett antal forskare utifrån perspektiv som utbildning, stadsplanering, kriminalitet med mera. I anslutning till lanseringarna av de olika delrapporterna kommer Fores att anordna seminarier, rundabordssamtal och möten under 2016. Projektet avslutas genom att texterna sammanställs i en antologi som presenteras på en slutkonferens.