Hela staden – bryt segregationen är ett av Fores tvärvetenskapliga projekt. Med projektet vill Fores bidra till en diskussion om vad som borde göras för att minska klyftor och motarbeta problem i socioekonomiskt svaga områden.

I projektet skriver ett antal forskare utifrån perspektiv som utbildning, stadsplanering, kriminalitet, sysselsättning och grannskapseffekter. I anslutning till lanseringarna av de olika delrapporterna kommer Fores att anordna seminarier, rundabordssamtal och möten under 2016. Projektet avslutas genom att texterna sammanställs i en antologi som presenteras på en slutkonferens.

Ladda ned eller beställ Hela staden-boken här.

Kapitel 1

Brottslighet och motåtgärder i socioekonomiskt svaga områden, av Jerzy Sarnecki.

I stadsdelar med stort utanförskap är brottsligheten och otryggheten större än i andra områden. Vad säger forskningen om varför ser det ut som det gör? Vilka åtgärder fungerar och vilka gör det inte?

Läs mer om den första delrapporten här.

Kapitel 2

Varför vinner vi inte (mer) på invandringen?, av Andreas Bergh.

Lansering den 24 augusti 2016

I ett antal stadsdelar i Sverige är arbetslösheten avsevärt högre än i andra områden. Utan åtgärder och med många nyanlända som nu snabbt behöver få ett jobb riskerar situationen att bli allt värre.

Vad säger forskningen om varför ser det ut som det gör?
Vilka åtgärder fungerar fungerar och vilka gör det inte?
Vad behöver förändras för att arbetsmarknaden ska vara öppen för alla oavsett vad man bor?
Framförallt, räcker regeringens aviserade reformer för att vända den negativa utvecklingen?

Läs mer om den andra delrapporten här.

Författare: Andreas Bergh, välfärdsforskare och docent i nationalekonomi. Förutom forskare på Institutet för Näringslivsforskning (IFN) är han också lektor vid Ekonomihögskolan i Lund.

Kapitel 3

Vad spelar det för roll var du bor? av Susanne Urban.

Sveriges stadsdelar utvecklas i motsatt riktning. Medan vissa områden tyngs av bostadsbrist och sociala problem har andra stadsdelar skenande bostadspriser. Samtidigt pågår en avfolkning i stora delar av landet. I en tid med många nyanlända som nu behöver bostad riskerar situationen att bli allt värre om inga åtgärder vidtas för öka tillgången på bostäder. Vad är en möjlig väg framåt efter de havererade bostadspolitiska samtalen? Vad behöver förändras för att arbetsmarknaden ska vara öppen för alla oavsett var man bor?

Författare: Susanne Urban, docent och universitetslektor i sociologi vid Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet.

Läs om den tredje delrapporten här.

Kapitel 4

Lär av de bästa – Varför lyckas vissa skolor bättre trots sämre förutsättningar? av Fredrik Bergström och Oskar Adenfelt.

Stora skillnader råder mellan skolor i Sveriges olika landsdelar. Många skolor i utsatta områden lider av sämre betyg och en hög andel elever som inte når gymnasiet medan ett fåtal skolor klarar av att prestera höga resultat. För att kunna förbättra den svenska skolan är det viktigt att försöka förstå vad dessa skillnader beror på. Vad behöver förändras för att svenska skolan ska kunna leverera bra utbildning oavsett var man bor?

Författare: Fredrik Bergström,  ekonomie doktor i nationalekonomi och affärsområdes- chef i det globala analys- och teknikkonsultföretaget WSP.

Läs om den fjärde delrapporten här.

Samtliga rapporter släpptes som en antologi och lanserades på Fores den 21 april 2017.
Läs mer om lanseringen här

Ladda ned eller beställ Hela staden-antologin här.


I media