Välkommen till lanseringen av den andra delrapporten i Fores projekt Hela staden – bryt segregationen!

När: onsdag den 24 augusti, klockan 11.00–12.00 (lunchmacka serveras efter seminariet)

Var: Fores, Bellmansgatan 10 i Stockholm. T-bana Mariatorget/Slussen.

Anmäl dig till seminariet här

I ett antal stadsdelar i Sverige är arbetslösheten avsevärt högre än i andra områden. Utan åtgärder och med många nyanlända som nu snabbt behöver få ett jobb riskerar situationen att bli allt värre.

Statsministerns tal i Almedalen ägnades i stora delar åt regeringens nylanserade reformprogram för utsatta områden och han underströk att ”…segregationen måste brytas – innan den bryter sönder Sverige.”

  • Vad säger forskningen om varför ser det ut som det gör?
  • Vilka åtgärder fungerar fungerar och vilka gör det inte?
  • Vad behöver förändras för att arbetsmarknaden ska vara öppen för alla oavsett vad man bor?
  • Framförallt, räcker regeringens aviserade reformer för att vända den negativa utvecklingen?

Välkommen till lanseringen av delrapporten ”Varför vinner vi inte (mer) på invandringen?”, skriven av Andreas Bergh.

I panelen

Andreas Bergh, välfärdsforskare och docent i nationalekonomi. Forskare på Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och lektor vid Ekonomihögskolan i Lund.

Irene Wennemo, statssekreterare hos statsråd Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet

Lars Calmfors, professor em., Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet, forskare vid IFN och ordförande i Arbetsmarknadsekonomiska rådet.

Olof Åslund, generaldirektör och chef vid IFAU och adjungerad professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet.

Moderator: Anna Rehnvall, programchef för Fores migrations- och integrationsprogram.

Anmäl dig till seminariet här

Om projektet Hela staden – bryt segregationen

Genom projektet Hela staden vill Fores bidra till en diskussion om vad som borde göras för att minska klyftor och motarbeta problem i socioekonomiskt svaga områden. I projektet skriver ett antal forskare utifrån perspektiv som utbildning, stadsplanering, kriminalitet och grannskapseffekter. I anslutning till lanseringarna av de olika delrapporterna kommer Fores att anordna seminarier, rundabordssamtal och möten under 2016 och 2017. Projektet avslutas genom att texterna sammanställs i en antologi som presenteras på en slutkonferens.

Läs mer om projektet och första rapporten ”Brottslighet och motåtgärder i socio-ekonomiskt utsatta områden”, av Jerzy Sarnecki.

Nästa delrapport handlar om stadsplanering och ägandeformer och är skriven av Jerker Söderlind, arkitekt och forskare vid KTH. Håll utkik efter inbjudan som kommer under hösten!