Den 8 mars lanseras rapporten ”Lär av de bästa – en idéskrift om vikten av att stärka skolan i utanförskapsomården” av Fredrik Bergström & Oskar Adenfelt. Rapporten utgör del fyra i Fores projekt Hela staden – bryt segregationen.

När: onsdag 8 mars 12–13 (lunchmacka serveras 11:30)
Var: Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm.
T-bana: T-Centralen / Rådhuset

Stora skillnader råder mellan skolor i Sveriges olika landsdelar. Många skolor i utsatta områden lider av sämre betyg och en hög andel elever som inte når gymnasiet medan ett fåtal skolor klarar av att prestera höga resultat. För att kunna förbättra den svenska skolan är det viktigt att försöka förstå vad dessa skillnader beror på.

Vi frågar oss därför…

  • Vad säger forskningen om varför det ser ut som det gör?
  • Vilka åtgärder fungerar och vilka gör det inte?
  • Vad behöver förändras för att svenska skolan ska kunna leverera bra utbildning oavsett var man bor?
  • Framförallt, vad kan man lära sig av de skolor som lyckats med detta trots dåliga förutsättningar?

Den fjärde delrapporten Lär av de bästa är skriven av Fredrik Bergström & Oskar Adenfelt. Seminariet inleds med en kort presentation av rapporten följt av en paneldiskussion.

I panelen

  • Fredrik Bergström, ekonomie doktor i nationalekonomi. Affärsområdeschef i det globala analys- och teknikkonsultföretaget WSP och tidigare VD för Handelns Utredningsinstitut (HUI).
  • Karin Edmark, docent i nationalekonomi vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN) samt vid Stockholms universitet och forskar om skolfrågor.
  • Hans Grönqvist, docent i nationalekonomi vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) samt vid Uppsala universitet och forskar om skolfrågor.
  • Åsa Melander, skoldebattör med elva års erfarenhet av skolutveckling i Hackney, London

Moderator: Andreas Bergström, Vice Vd på tankesmedjan Fores

Om författarna

Fredrik Bergström
Ekonomie doktor i nationalekonomi. Affärsområdeschef i det globala analys- och teknikkonsultföretaget WSP och tidigare VD för Handelns Utredningsinstitut (HUI). Fredrik har i olika sammanhang utvärderat det svenska skolsystemet, bl.a. den första större utvärderingen av hur ett ökat antal fristående skolor påverkar elevprestationer i den kommunala skolan. Utvärderingen gjordes åt Expertgruppen för Offentliga Studier (ESO). Se Sandström & Bergström (2005). Fredrik har även skrivit rapporten Skolmarknaden – Nya vägar framåt, se Bergström & Welander (2013).

Oskar Adenfelt
Projektledare och forskningsassistent på tankesmedjan Fores.
F.d. forskningsassistent och mastersstudent vid Stockholms Universitets Demografiska Avdelning (SUDA) och Fil. Kand. i nationalekonomi från Uppsala universitet.

Om projektet Hela staden – bryt segregationen

Genom projektet Hela staden vill Fores bidra till en diskussion om vad som borde göras för att minska klyftor och motarbeta problem i socioekonomiskt svaga områden. I projektet skriver ett antal forskare utifrån perspektiv som utbildning, stadsplanering, kriminalitet och grannskapseffekter. I anslutning till lanseringarna av de olika delrapporterna kommer Fores att anordna seminarier, rundabordssamtal och möten under 2016 och 2017. Projektet avslutas genom att texterna sammanställs i en antologi som presenteras på en slutkonferens.

Läs mer om projektet och första rapporten ”Brottslighet och motåtgärder i socio-ekonomiskt utsatta områden”, av Jerzy Sarnecki, den andra rapporten ”Varför vinner vi inte (mer) på invandringen?”, av Andreas Bergh och den tredje rapporten ”Vad spelar det för roll var du bor?” av Susanne Urban