I ett antal stadsdelar i Sverige är arbetslösheten avsevärt högre än i andra områden. Utan åtgärder och med många nyanlända som nu snabbt behöver få ett jobb riskerar situationen att bli allt värre.

Statsministerns tal i Almedalen ägnades i stora delar åt regeringens nylanserade reformprogram för utsatta områden och han underströk att ”…segregationen måste brytas – innan den bryter sönder Sverige.”

Vi ställde oss frågorna:

  • Vad säger forskningen om varför ser det ut som det gör?
  • Vilka åtgärder fungerar och vilka gör det inte?
  • Vad behöver förändras för att arbetsmarknaden ska vara öppen för alla oavsett vad man bor?
  • Framförallt, räcker regeringens aviserade reformer för att vända den negativa utvecklingen?

Läs rapporten här

 

Lansering

Den 24 augusti 2016 lanserades rapporten ”Varför vinner vi inte (mer) på invandringen?” av Andreas Bergh. Rapporten utgör del två i Fores projekt Hela staden – bryt segregationen. I panelen medverkade:

Andreas Bergh, välfärdsforskare och docent i nationalekonomi. Forskare på Institutet för Näringslivsforskning (IFN) och lektor vid Ekonomihögskolan i Lund.

Irene Wennemo, statssekreterare hos statsråd Ylva Johansson, Arbetsmarknadsdepartementet

Lars Calmfors, professor em., Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet, forskare vid IFN och ordförande i Arbetsmarknadsekonomiska rådet.

Olof Åslund, generaldirektör och chef vid IFAU och adjungerad professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet.

Moderator: Anna Rehnvall, programchef för Fores migrations- och integrationsprogram.

Se bilder från seminariet här.

Se seminariet i efterhand nedan:

I media: 

Dagens Samhälle

Arbetsmarknadsnytt

IFN

UNT.se

Om projektet Hela staden – bryt segregationen

Om projektet Hela staden – bryt segregationen

Genom projektet Hela staden – bryt segregationen vill Fores bidra till en diskussion om vad som borde göras för att minska klyftor och motarbeta problem i socioekonomiskt svaga områden. I projektet skriver ett antal forskare utifrån perspektiv som utbildning, stadsplanering, kriminalitet med mera. I anslutning till lanseringarna av de olika delrapporterna kommer Fores att anordna seminarier, rundabordssamtal och möten under 2016. Projektet avslutas genom att texterna sammanställs i en antologi som presenteras på en slutkonferens.

Nästa delrapport i serien handlar om bostadsmarknader och är skriven av nationalekonomen Susanne Urban.

Vid eventuella frågor vänligen kontakta oskar.adenfelt@fores.se