Fores vill vara den mest relevanta tankesmedjan i Sverige, och då måste vi finnas på fler platser i landet. Fores Hela Sverige är vår verksamhet som ska se till så att våra forskningsområden och studier finns etablerade i Sveriges alla landsändar.

Inom Fores Hela Sverige bedriver vi verksamhet tillsammans med partners under namnen

Fores Syd
Fores Väst
Fores Nord

De lokala och regionala förankringarna fokuserar på Fores programområden: klimatintegration och migrationdigitala samhället och ekonomiska reformer och entreprenörskap.

Fores, oavsett var vi har verksamhet, är beroende av samarbetspartners. Vi behöver andra, både vad gäller kompetens, relevans och nätverk. Vill du ha mer information om Fores Hela Sveriges verksamhet eller har tips på samarbeten, vänligen kontakta lena.holmestig@fores.se