På den här sidan samlar Fores den viktigaste informationen om Sveriges största infrastrukturbeslut på 150 år – ska vi ha en ny stambana med höghastighetståg Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö?

Fores tar inte ställning i frågan, men vill bidra till ett bättre underbyggt beslut. Sidan är en del i ett projekt där vi har studerat en rad viktiga kalkyler, förslag och frågor relaterade till förhandlingarna om en ny stambana med höghastighetståg i sydsverige.

Inom projektet har Fores lanserat en ny studie – “Är det lönt att välja tåget” av Åsa Hansson, arrangerat öppna seminarier och presenterat frågor och svar som reder ut de vanligaste argumenten, de viktigaste debattinläggen och de viktigaste rapporterna från Sverigeförhandlingen, Trafikverket med flera.

Studien “Är det lönt att välja tåget?”

I studien “Är det lönt att välja tåget? – Hur bör höghastighetsjärnväg finansieras?”  går Åsa Hansson, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet, igenom forskningen för en rad frågor som rör kalkylerna för höghastighetsbanan och några förslag till finansiering som Sverigeförhandlingen har lagt fram. Studien tar bland annat upp:

  • Varför stora infrastrukturinvesteringar så ofta har överdrivet optimistiska kalkyler.
  • Hur detta är relevant för höghastighetsjärnvägens kalkyl, som borde vara mer negativ.
  • Brister i förslaget till delfinansiering genom beskattning av ökade markvärden.
  • Risker med den föreslagna kommunala medfinansieringen, både för kommunerna och för banans dragning

Seminarier

Seminarium: Lönar sig höghastighetståget? 13 mars 2017, Stockholm.
Med Åsa Hansson, rapportförfattare, docent och lektor i nationalekonomi vid Lunds universitet, HG Wessberg, huvudförhandlare Sverigeförhandlingen, PM Nilsson, politisk redaktör Dagens Industri samt Maria Börjesson, docent vid Centrum för transportstudier vid Kungliga Tekniska högskolan.

Rapportlansering: Lönar sig höghastighetståget? 28 februari 2017, Malmö.
Med Åsa Hansson, rapportförfattare, docent och lektor i nationalekonomi vid Lunds universitet, Märta Stenevi, stadsbyggnadskommunalråd i Malmö (mp), Per Tryding, vice VD Sydsvenska Handelskammaren.

Fores nyfiken på: Höghastighetsbanor. 12 maj 2016.
Med Jonas Eliasson, Stockholms trafikdirektör och professor i transportsystem KTH, Erica Kronhöffer, SJ:s miljöchef, Hans Rode, Sverigeförhandlingen, Karin Svensson Smith, Miljöpartiet och Anders Åkesson, Centerpartiet.

Frågor och svar

  • Vad är motiven till att bygga en höghastighetsjärnväg?
  • Hur ser förslaget ut?
  • Vad kostar det?
  • Vilka för- och nackdelar har förslaget?
  • Vad ingår i Trafikverkets bedömningar?

…detta och mycket annat läser du mer om på vår sida med frågor och svar.

Rekommenderad läsning

Det finns en uppsjö av rapporter och debattartiklar om höghastighetståg. Här följer länkar till de mest centrala dokumenten och till sidor där det finns mer läsning.

Sverigeförhandlingen har regeringens uppdrag att möjliggöra ett snabbt genomförande av nya höghastighetsjärnvägar i Sverige:

Trafikverket har tagit fram en rad underlag utifrån Sverigeförhandlingens arbete, och gör även annat relevant:

Regeringens infrastrukturproposition från 2016 föreslår prioriteringar och ramar. När de slagits fast av riksdagen ska Trafikverket och länen ta fram förslag till ny nationell plan. Regeringen räknar sedan med att 2018 fastställa en plan som gäller till 2029. Regeringen anger som mål att bygga höghastighetsbanor som binder samman Stockholm, Göteborg och Malmö men det ingår inte i den finansiering som redovisas i propositionen.

 

Några belysande meningsutbyten

Fores, infrastrukturministern och några miljöpartister i DI, mars 2017:

Sverigeförhandlingen, en Ljusnarsbergsliberal och Fores i SvD Näringsliv, februari 2017:

Debatt i riksdagen den 14 februari 2017 där infrastrukturminister Anna Johansson förklarar varför hon vill ha höghastighetsjärnväg och hur hon ser på de samhällsekonomiska kalkylerna. 

Forskare mot Trafikverket på Aftonbladet debatt i oktober 2016:

SJ mot forskare på DN debatt i september 2016:

Forskare mot forskare på DN debatt i januari 2016: