En välfungerande lönebildning behövs för att nå hög sysselsättning och låg arbetslöshet på lång sikt och för att tillfälliga störningar i ekonomin inte ska resultera i bestående hög arbetslöshet. Industriavtalet, med dess normerande roll, har under två decennier genererat löneökningar som är i linje med en väl fungerande lönebildning. Under senare tid har dock modellen börja ifrågasatts på två punkter.

För det första så kan de höga ingångslönerna vara en delförklaring till problemen för utrikesfödda och ungdomar att ta sig in på arbetsmarknaden. För det andra har modellen haft svårt att omfördela arbetskraft mellan olika sektorer i ekonomin. Tydliga exempel på dessa problem är att staten har börjat blanda sig i lönebildning vad gäller ingångslöner och lönerna för vissa yrken.

Vi har bjudit in Kommunals ordförande Tobias Baudin, professor Lars Calmfors (Fores, IFN, IIES) och IF Metalls ordförande Marie Nilsson för ett samtal om svensk lönebildning. Moderator är Susanne Ackum, forskare vid Fores program Ekonomiska reformer och entreprenörskap.

Datum: Tisdag 19 mars
Tid: Kl. 08.30 – 09.30 Frukost serveras från 08.00
Plats: Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm

Livestream

Seminariet sänds live och går att se i efterhand på Fores Facebook.

Kontakt

För frågor gällande seminariet, vänligen kontakta paulina.vaughn@fores.se

Fler makroekonomiska samtal

Den ekonomiska politiken är central för många av de utmaningar Sverige står inför. För att höja nivån på den ekonomiskpolitiska debatten vill Fores skapa en ny arena där experter och publik tillsammans kan fördjupa sig i makroekonomiska frågor, som svensk lönebildning och skuldsättning, den nya E-kronan och AI. Alla är välkomna, men vi vänder oss framförallt till personer som arbetar med ekonomiskpolitiska frågor i privat och offentlig sektor.

Läs mer om Fores Makroekonomiska samtal här