Hur kan ECT reformeras för att inte hindra EU’s mål om klimatneutralitet?

Hur kan det internationella energistadgefördraget (ECT) reformeras för att inte utgöra ett potentiellt hinder mot EU’s mål att bli klimatneutralt år 2050? Detta diskuterades på ett rundabordssamtal som Fores tillsammans med European Liberal Forum arrangerade den 22 november, med fokus på Henrik Horns policypapper på ämnet.

Henrik Horn är professor i internationell ekonomi vid IFN. Deltog i diskussionen gjorde experter från ett flertal europeiska länder, bland annat Jonas Hallberg, utredare vid Kommerskollegium, Annette Magnusson, medgrundare av Climate Change Counsel och tidigare generalsekreterare för Stockholms Handelskammares skiljedomsinstitut (SCC), och Kaj Hobér, professor i internationell investerings- och handelsrätt vid Uppsala universitet. Modererade gjorde professor John Hassler, bl.a. ordförande för Fores temagrupp Tillväxt. 

 

On the 22nd of November, Fores together with the European Liberal Forum (ELF) arranged a roundtable discussion based on a policy paper about the Energy Charter Treaty (ECT), authored by Henrik Horn, Professor of International Economics at the Research Institute of Industrial Economics. Experts from several European counties participated, including Jonas Hallberg, Trade Policy Advisor at the National Board of Trade (Kommerskollegium), Annette Magnusson, Co-Founder of Climate Change Counsel and the former Secretary General of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce (SCC), and Kaj Hobér, Professor of International Investment and Trade Law at Uppsala University. This roundtable was moderated by John Hassler, Professor of Economics at Stockholm University and Senior Adviser Growth at Fores.