Välkommen till det första samtalet i Fores samtalsserie: Sveriges framtida migrationspolitik – med anledning av den parlamentariska kommittén.

Datum: Onsdag 4 september 2019
Tid: Kl. 13:00–13:45
Plats: Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm

Vi kickar igång den 4:e september med att fokusera på hur Sverige kan bidra till en jämnare fördelning av asylsökande inom EU. Vad bidrar till att en person väljer att ansöka om asyl i Sverige? Hur ser asyl- och anhöriginvandring i EU egentligen ut? Vilka brister finns i dagens system? Vilka systemförändringar diskuteras och skulle kunna vara vägen framåt för ett mer jämnt mottagande? Det är frågeställningarna som står i fokus för det första seminariet i samtalsserien Sveriges framtida migrationspolitik – med anledning av den parlamentariska kommittén.

Medverkande

Bernd Parusel, utredningssekreterare för Kommittén om den framtida svenska migrationspolitiken
Rebecca Thorburn Stern, jur. dr., lektor i folkrätt, docent i folkrätt vid Uppsala universitet

Moderator: Tove Hovemyr, redaktör för migrationsinfo.se och sakkunnig på Fores Migration- och integrationsprogram.

Livestream

Seminariet sändes live och går att se i efterhand på Fores Youtube

Kontakt

Har du frågor om seminariet, vänligen kontakta Oskar Adenfelt, tf programchef, Migration och integration.


Fores samtalsserie: Sveriges framtida migrationspolitik – med anledning av den parlamentariska kommittén.

Migrationsområdet har präglats av en lagstiftningsprocess där eftertanke och analyser har fått stå tillbaka till förmån för handlingskraft. Det har resulterat i ett svåröverskådligt, komplicerat system med motsägelser och luckor. Fores bidrar genom forskning och debatt med bättre underlag för grundande och förankrade beslut. Varje månad bjuder vi in till samtal med experter på området för att belysa och diskutera de frågor som kommittén kommer att ställas inför. Kommittén redovisar sitt uppdrag den 15 augusti 2020. Läs mer om samtalsserien och kommande seminarium här!