Under 2018 ökade utsläppen från transportsektorn trots att klimatmålen kräver det motsatta. Samåkning, bildelning mellan privatpersoner och samordnade hemleveranser av varor – det finns många sätt att underlätta vardagen och samtidigt bromsa utsläppen från transportsektorn – men hur når vi dit?

Datum: Onsdag 15 maj 2019
Tid: Kl. 14-15 (Vi bjuder på fika från kl. 13.30)
Plats: Umeå Folkets Hus, Skolgatan 59, lokal Embla

Se Magnus Fredrikssons presentation här.

Extramaterial:

En värld av mobilitetstjänster – KomiLand
Magnus Fredricson presentation KomiLand
User cases – KomiLand

Lösningar fungerar olika bra på större och mindre orter, men samspelet mellan kommun och näringsliv är grundläggande. Rätt regelverk behövs för att skapa förutsättningar för delat resande, och lokala entreprenörer står för de praktiska lösningarna.

Under det här seminariet utforskar vi de olika alternativ som finns i Umeåregionen och diskuterar hur de kan samverka med den ordinarie kollektivtrafiken och andra transportflöden i samhället. Regeringen vill dessutom stimulera bilpooler och andra delade transporter och ta fram en nationell biljettlösning för kollektivtrafiken, hur kan detta bidra till mer resande i delade fordon?

Tillsammans med representanter från kommun, lokala infrastruktursatsningar och delningsekonomin tittar vi närmare på delningstjänster för transporter i Umeå kommun med omnejd, och fordonsdelning bortom kommersiella bilpooler. Vi vänder oss till större arbetsgivare med frågan hur de kan bidra till hållbara transportmönster för sina anställda, och lyfter fram goda exempel på tio familjer som lever bilfritt, och hur de klarar vardagen med andra alternativ.

Medverkande

Elisabeth Sinclair, projektledare för Norrbotniabanegruppen
Magnus Fredricson, infrastrukturstrateg, Skaraborgs kommunalförbund
Philip Näslund, Sharing Cities, Umeå kommun
Anna Gemzell, projektledare för Den koldioxidsnåla platsen, Umeå kommun

Fler namn kan tillkomma.

Moderator: Anna Lindén, ansvarig för Mobilitet, 2030-sekretariatet

Kontakt

Har du frågor om seminariet, vänligen kontakta anna.linden@fores.se.