De svenska hushållens skuldsättning är hög och stiger snabbare än både inkomster och BNP. Riskerna med stigande skulder har framhävts av Finansinspektionen, Riksbanken, IMF med flera, men det finns delade meningar om både problemets storlek och lösningar.

Hur påverkar egentligen hushållens skuldsättning ekonomins funktionssätt? Är problemet så stort som många tror? Och hur bromsar vi i så fall utvecklingen? För att belysa dessa frågor har vi bjudit in professor Lars E O Svensson (tidigare vice riksbankchef) och Nordeas chef för makroanalys Kristin Magnusson Bernard (tidigare ECB och EU kommissionen). Moderator är Susanne Ackum, forskare vid Fores program Ekonomiska reformer och entreprenörskap.

Datum: Tisdagen 12 februari 2019
Tid: Kl. 08.30-09.30, kaffe och smörgås serveras från 08.15
Plats: Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm

Se seminariet

Här kan du se seminariet i efterhand.

Kontakt

För frågor gällande seminariet, vänligen kontakta paulina.vaughn@fores.se

Fler makroekonomiska samtal

Den ekonomiska politiken är central för många av de utmaningar Sverige står inför. För att höja nivån på den ekonomiskpolitiska debatten vill Fores skapa en ny arena där experter och publik tillsammans kan fördjupa sig i makroekonomiska frågor, som svensk lönebildning och skuldsättning, den nya E-kronan och AI. Alla är välkomna, men vi vänder oss framförallt till personer som arbetar med ekonomiskpolitiska frågor i privat och offentlig sektor.

Läs mer om Fores Makroekonomiska samtal här