Vad krävs av en bilpoolstjänst för att attrahera bilägare? Leder delningstjänsterna verkligen till minskade utsläpp? Vilken roll har elscootern, ett av de nya fordonen i delningsekonomin? Välkommen till ett seminarium om delningstjänster!

Datum: Torsdag 7 mars 2019
Tid: Kl. 10.30-11.30 (Vi serverar kaffe från kl. 10.00)
Plats: Fores, Kungsbroplan 2, 112 27 Stockholm

Tillsammans med nya och mer etablerade marknadsaktörer samt berörda politiker diskuterar vi vad som krävs för att fler ska ställa sin privata bil – och istället resa i delade fordon. Vi tittar bl.a. på hur fordonspooler kan samspela med mer etablerade tjänster, som hyrbilsfirmor, för att kunna utgöra ett reellt alternativ till privatbilismen. Vi frågar oss: på vilka sätt bidrar elscootern till förändrat beteende hos privatbilisterna? Vart ska elscootrarna egentligen parkera? När de olika färdslagen blir fler, hur ska de olika trafikanterna samsas i gatumiljön?

Se Christian Fredricssons presentation här.

Medverkande

Christian Fredricsson, trafikkonsult, Trivector 
Josephine Adorelle
, pressansvarig, Aimo
Caroline Hjelm, kommunikationsansvarig, Voi
Mickael Borgered, vd, Europcar
Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd, Stockholms stad

Moderator: Anna Lindén, projektledare för Beteendeområdet, 2030-sekretariatet.

Kontakt

För frågor gällande seminariet, vänligen kontakta Anna Lindén.