Lågutbildade och utrikes födda har idag svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Vad kan politiken göra för att bättre integrera dessa grupper?

Datum Tisdag 18 december 2018
Tid: 15.30 – 17.00 (Vi bjuder på glögg och pepparkakor!)
Plats: Fores, Kungsbroplan 2, 112 27 Stockholm

I den nya boken Hur ska fler komma in på arbetsmarknaden? tar sex arbetsmarknadsekonomer ett helhetsgrepp om integrationen på den svenska arbetsmarknaden. Boken diskuterar flera möjliga åtgärder som skulle kunna implementeras och vilka effekter de kan förväntas ha enligt dagsaktuell forskning.

Tre av författarna gästar Fores för att presentera delar av innehållet och diskutera bokens frågeställningar och slutsatser:

  • Vad kan skola och vuxenutbildning göra för förbättrad integration?
  • Vilka är effekterna av minimilöner och lönespridning?
  • Är visstidsanställningar en väg in på arbetsmarknaden eller en återvändsgränd?
  • Behövs nya typer av enkla men också lägre betalda jobb?

På scen: 

Lars Calmfors, professor emeritus, forskare IFN samt vetenskaplig rådgivare vid Fores
Ann-Sofie Kolm, professor i nationalekonomi vid Stockholms Universitet
Per Skedinger, forskare IFN och adjungerad professor vid Linnéuniversitet

Kommentarer från:

Susanne Ackum, doktor i nationalekonomi och forskare vid Fores
Anders Forslund, adjungerad professor vid Uppsala Universitet, biträdande chef IFAU

Moderator: Andreas Bergström, vice vd och programchef för Ekonomiska reformer och entreprenörskap, Fores