Migrationspolitiken ska vara human, rättssäker och effektiv. Det slår direktiven till parlamentariska kommittén fast. Vad menas med detta? Kan konflikter uppstå mellan dessa intressen och hur kan kommittén hantera dem? Välkommen till det fjärde seminariet i Fores samtalsserie: Sveriges framtida migrationspolitik – med anledning av den parlamentariska kommittén.

Datum: Onsdag 15 januari 2020
Tid: Kl. 13.00–13.45
Plats: Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm

Med syfte att bistå den parlamentariska kommittén med bättre beslutsunderlag bjuder Fores in till samtalsserien ”Sveriges framtida migrationspolitik – med anledning av den parlamentariska kommittén”. Det fjärde seminariet i samtalsserien går under temat: Hur skapar vi en human, rättssäker och effektiv migrationspolitik?

Samtalet kommer belysa vad kommittén behöver ta ställning till. Finns det några motstående intressen när den nya migrationslagstiftningen ska antas och vilka perspektiv får inte missas när dessa intressen ska vägas mot varandra? Under samtalet låter vi experter diskutera dessa frågor.

Medverkande

Tommi Teljosou, revisionsdirektör för Riksrevisionen, har bl.a. varit projektledare för granskningen Konsekvensanalyser inför migrationspolitiska beslut (RiR 2017:25)
Andrea Spehar, docent i statsvetenskap och föreståndare för Centrum för Global Migration (CGM), Göteborgs universitet
Anna Lindblad, chefsjurist Asylrättscentrum

Modererar gör Tove Hovemyr, sakkunnig migration och integration, Fores

Sammanfattning

Livestream

Seminariet sändes live och går att se i efterhand på Fores Youtube.

Kontakt

Har du frågor om seminariet, vänligen kontakta Tove Hovemyr.


Fores samtalsserie: Sveriges framtida migrationspolitik – med anledning av den parlamentariska kommittén.

Migrationsområdet har präglats av en lagstiftningsprocess där eftertanke och analyser har fått stå tillbaka till förmån för handlingskraft. Det har resulterat i ett svåröverskådligt, komplicerat system med motsägelser och luckor. Fores bidrar genom forskning och debatt med bättre underlag för grundande och förankrade beslut. Varje månad bjuder vi in till samtal med experter på området för att belysa och diskutera de frågor som kommittén kommer att ställas inför. Kommittén redovisar sitt uppdrag den 15 augusti 2020. Läs mer om samtalsserien och kommande seminarium här!