Stadig ekonomisk tillväxt på några procent per år, ackumulerad över årtionden, förändrar människors levnadsvillkor i grunden. För närvarande är svensk BNP per capita låg vid en historisk och internationell jämförelse. Det är inte självklart varför så är fallet, utan vi behöver ökad förståelse för tillväxtens drivkrafter. Förra årets pristagare i ekonomi, Paul Romer, visar t ex hur innovationer kan fungera som motor för långsiktig ekonomisk tillväxt.

Datum: Tisdag 11 juni 2019
Tid: Kl. 8.30-9.30
Plats: Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm

Vi har bjudit in professor John Hassler, Institutet för Internationell Ekonomi och professor Pontus Braunerhjelm, Entreprenörskapsforum, KTH för att samtala om hur Romers tillväxtmodell kan vara till hjälp vid utformningen av den ekonomiska politiken.

Moderator är Susanne Ackum, fil. dr. i nationalekonomi fd statssekreterare på Finansdepartementet under Anders Borg, riksrevisor och generaldirektör för Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).

Anmälan

Anmäl dig här inom kort

Livestream

Seminariet kommer sändas live och går att se i efterhand på Fores Facebook.

Kontakt

Har du frågor om seminariet, vänligen kontakta Paulina Vaughn

Fler makroekonomiska samtal

Den ekonomiska politiken är central för många av de utmaningar Sverige står inför. För att höja nivån på den ekonomiskpolitiska debatten vill Fores skapa en ny arena där experter och publik tillsammans kan fördjupa sig i makroekonomiska frågor, som svensk lönebildning och skuldsättning, den nya E-kronan och AI. Alla är välkomna, men vi vänder oss framförallt till personer som arbetar med ekonomiskpolitiska frågor i privat och offentlig sektor.

Läs mer om Fores Makroekonomiska samtal här