Integration är inte en ny utmaning för Sverige. Det är ett område där det skett flera satsningar och det vimlar av goda exempel när integration har lyckats, både efter insatser från den offentliga sektorn och från civilsamhället. Inte sällan är insatserna i projektform och får svårt att leva kvar efter projektets slut, många gånger går lärdomar förlorade och når inte fram till andra. På senare tid har även ett stort engagemang väckts hos näringslivet.

På Fores vill vi skapa en samlingsplats för organisationer, företag, myndigheter och kommuner som vill verka för en förbättrad integration och som tror på migrationens möjligheter. Genom att bidra med saklig och vetenskaplig grund för diskussion om hur integration kan förbättras, dela goda exempel och skapa en mötesplats vill vi verka för det delade ansvaret.

Framtidens integration

Fores anordnar i januari varje år en konferens om framtidens integration med olika aktuella teman. Läs mer om projektet Framtidens integration.

Den subjektiva integrationen 2

EU (AMIF) finansierat integrationsprojekt som pågår till december 2022 tillsammans med projektpartners IFFS, World Values Survey och NBV. Avsikten med projektet är att förstå hur värderingar och sociala normer förändras i samband med migranters flytt till Sverige och hur information och intervention bäst kan utformas för en effektiv integrationsprocess. Genom att möta migranterna innan avresa till Sverige och följa dem efter ankomst mäts hur värderingar och sociala normer förändras över tid. Därutöver kartläggs varierande utfall beroende på var i Sverige de hamnar och vilka insatser som givits. Läs mer om projektet Den subjektiva integrationen.

Här nedan hittar du Fores publikationer samt seminarier och media i urval

Publikationer

Integration i hela Sverige – från asyl till arbete
Civilsamhället som dörröppnare
Canada can – can we?
Vi löser det – lärdomar av tysk integrationspolitik efter 2015
Hela staden – bryt segregationen
Att skapa egna möjligheter – hur bättre villkor för företagare kan lyfta integrationen

Seminarier och media

”Små kommuner lyckas bra – trots flyktingskrisen”, debattartikel av Therese Lindström, Karl Wennberg i Expressen 9 maj 2019
”Kanadas modell kan stärka integrationen”, debattartikel av Oscar Adenfelt, Benny Carlson, Johanna Hemberg i SvD 26 maj 2019
”Lär av Kanadas integrationsarbete”, debattartikel av Oscar Adenfelt, Benny Carlson i UNT 17 augusti 2019
”Det finns en liten bit av Kanada i Bottnaryd”, ledartext av Per-Ola Nilsson i Jönköpings-Posten 24 augusti 2019
”Alla kommuner har chans att lyckas med integrationen”, debattartikel av Oscar Adenfelt, Karl Wennberg i Dagens Samhälle 9 december 2019
Framtidens integration, SVT:s sändning från januarikonferensen 2020

Samarbeta med oss!

Är du ett företag, organisation eller annan aktör som tror att vi lyckas bättre om vi gemensamt arbetar med integrationsfrågor och vill vara med och bidra utifrån era förutsättningar? Samarbeta med oss! Vi delar gärna med oss av vår kunskap och är alltid intresserade av nya erfarenheter, perspektiv och idéer. Kontakta programchef Therese Lindström för att tala vidare.