Här hittar du information om hur Fores behandlar dina personuppgifter, och vem du kan vända dig till vid frågor om detta. Policyn gäller all verksamhet där Fores är organisatorisk huvudman, inklusive sådant där andra projektnamn används. Hur, vad och varför?

Vi på Fores vill kunna erbjuda dig de bästa inblickarna i aktuell policyforskning och debatt, och bjuda in dig till intressanta seminarium och evenemang. För att kunna göra detta behöver vi ta del av och behandla dina personuppgifter. De uppgifter vi lagrar är e-post, och i vissa fall ditt namn och arbetsplats. Vi har i normalfallet fått tillgång till dina personuppgifter genom att du registrerat dig som mottagare av våra utskick på vår hemsida, i ett anmälningsformulär eller via e-post. I enskilda fall har vi hittat dig för att du engagerar dig i samma samhällsfrågor som vi, tex. genom samarbeten i vilket du medverkat, eller via partners som vi samarbetar med, sociala nätverk, myndigheter eller offentligt tillgängliga källor. Vi har aldrig köpt eller på annat kommersiellt sätt fått tillgång till personuppgifter.

Redigera, kontrollera eller avregistrera

Om du inte vill att vi lagrar dina uppgifter kan du när som helst redigera de uppgifter vi har om dig, eller avregistrera dig. Du redigerar eller avregistrerar dina personuppgifter genom att klicka på länken för redigering respektive avanmälan i något av våra utskick, eller genom att kontakta kommunikation@fores.se.

Om du vill läsa mer om dina rättigheter som uppgiftslämnare, klicka här.

Skydd och lagring av personuppgifter

Fores lagrar aldrig personuppgifter längre än vad vi bedömer som relevant för att kunna erbjuda god kundkontakt och verksamhetsutveckling. Vi lagrar inte heller fler uppgifter än vad vi ser som nödvändigt för att göra detta; i normalfallet enbart e-post. I det fall du väljer att avregistrera dina uppgifter hos oss, blockeras du i våra register så att din kontaktinformation inte återregistreras vid senare tillfälle. Endast Fores medarbetare har åtkomst till dina uppgifter. Vi lämnar inte vidare dina uppgifter till någon annan aktör eller partner och använder dem inte i kommersiella sammanhang. Uppgifterna finns lagrade på plats med starkt lösenordsskydd. Om du registrerar dig till något av Fores seminarium kan ditt namn och arbetsplats komma att sammanställas i deltagarlistor. Vi delar aldrig din kontaktinformation. Om du inte vill medverka på deltagarlistor, vänligen kontakta kommunikation@fores.se i samband med din seminarieanmälan.

Rättslig grund

Den lagliga grunden för Fores behandling av dina personuppgifter är i regel ditt samtycke. I enskilda fall kan vi använda dina personuppgifter med syfte att fullgöra ett avtal med dig. Du kan när som helst i en konversation eller situation begära att vi raderar dina uppgifter. I det fall dina personuppgifter lagras i och med en e-postkonversation betraktar vi din delaktighet som samtycke. Även i e-postkonversationer erhåller du ovan nämnda rättigheter och kan när som helst begära att vi raderar dina personuppgifter.

Frågor och klagomål

Vid frågor eller önskemål beträffande dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på kommunikation@fores.se. Du kan alltid vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten för mer information om GDPR, oberoende bedömning eller råd. Besök dem på www.imy.se.