Ett globalt pris på koldioxid, där förorenaren betalar, är centralt för att minska de globala utsläppen av växthusgaser. Därför arbetar Fores särskilt med internationella klimatförhandlingar och utsläppshandel.

Fores följer de internationella klimatförhandlingarna och tittar bland annat närmare hur de kan reformeras och hur initiativ utanför FN-processen påverkar möjligheterna att nå en överenskommelse. Fores driver också nätsidan klimatförhandling.se där det finns en guide till klimaförhandlingarna samt en blogg om de senaste händelserna inom området.

Fores lägger särskilt vikt vid utsläppshandelns roll i ett globalt avtal och följer utsläppsmarknadernas utveckling runt om i världen. Inom EU finns handelssystemet EU ETS som är en del av de europeiska ansträngningarna att minska koldioxidutsläppen. Men även utanför Europa kommer utsläppshandel spela en viktig roll för att minska utsläppen. I flera länder finns mer eller mindre långt gångna planer på att inrätta en marknad för handel med utsläppsrätter. Fungerande marknader kan sedan kopplas samman och bidra till ett globalt pris på koldioxid.

Läs mer om vår referensgrupp för klimatfrågor här: http://fores.se/klimat-referensgrupp/