Idag uppmärksammar vi internationella flyktingdagen, en dag som tyvärr har kommit att beröra allt fler människor. Men det finns också anledningar att vara optimistisk.

I UNHCR:s senaste sammanställning ser vi att världens flyktingar fortsätter att öka. Krig, konflikter, förföljelse, fattigdom och klimatförändringar har idag drivit 65,6 miljoner människor på flykt. Några har kommit till Europa, men de flesta stannar i närområdet. Turkiet, Iran, Libanon och Pakistan är fortsatt världens största mottagarländer.

Den största flyktinggruppen är även i år syrier som flyr kriget som nu har tvingat en tredjedel av sina medborgare på flykt, men andra grupper växer också snabbt. Idag uppmärksammar Migrationsverket de ensamkommande barnen från Eritrea och skriver att över 3000 eritreaner, varav nära 400 ensamkommande barn har sökt skydd i Sverige i år. Det motsvarar en ökning med över 1000% från förra året och nu tar Sverige emot fler ensamkommande barn från Eritrea än från Afghanistan. UNHCR:Forced displacement worldwide at its highest in decades.

Sedan överenskommelsen mellan EU och Turkiet har antalet afghaner som kommer till Europa minskat avsevärt, men konflikterna i landet fortsätter att eskalera. För ett par veckor sedan inträffade en av de dödligaste attackerna i Kabul på flera år och trycket från Pakistan att ta tillbaka flyktingar ökar. Migrationsverket: Internationella flyktingdagen.

Konflikterna i Syrien, Afghanistan och nu även Nordafrika är de oroshärdar som vanligen uppmärksammas i media, men vi lever i en tumult tid och många andra konflikter rasar i världen, även om de sällan når våra nyhetsflöden. Kriget i Jemen fortsätter att skörda liv och tvingar människor på flykt och flera afrikanska länder lider av konflikter och svält. syd-sudanesiska flyktingar är världens snabbast växande flyktinggrupp och de flesta flyr till närliggande Uganda som idag huserar 900 000 flyktingar. UNHCR:Forced displacement worldwide at its highest in decades.

Inför detta är det lätt att gripas av förfäran och uppgivenhet. Istället bör vi ta fasta på glimtarna av hopp. Flera viktiga internationella beslut har fattats under de senaste två åren för att mildra flyktingkatastroferna. I FN har man intensifierat sitt arbete för flyktingar och i EU arbetar kommissionen och parlamentet för att ta fram en gemensam flyktingpolitik.

Ett annat viktigt avtal som sällan talas om i debatten om flyktingar är klimatavtalet som signerades i Paris under 2016. Precis som Barak Obama poängterade under sitt sista tal inför FNs generalförsamling har klimatförändringarna potentialen att producera flyktingkatastrofer som är långt mycket allvarligare än de vi ser idag. [Scientific American: Obama Warns of ”Mass Migrations” If Climate Change Is Not Confronted Därför är ett effektivt klimatarbete som snabbt motverkar ytterligare temperaturökningar avgörande för kommande generationers flyktingsituation. Om vattennivåerna fortsätter stiga och temperaturerna fortsätter öka kommer hela städer snart att ligga under vatten och torka och missväxt skapa nya svältkatastrofer. Folk kommer tvingas på flykt vilket i sin tur kommer leda till överbefolkning i redan fattiga regioner. Och som vi lärt oss av historien är resursbrist och fattigdom ett säkert recept för nya konflikter.. Scientific American: Obama Warns of ”Mass Migrations” If Climate Change Is Not Confronted

Idag, på internationella flyktingdagen, ägnar vi på migrationsinfo.se och tankesmedjan Fores en tanke åt alla de som lever på flykt och alla de som outtröttligt arbetar för att hitta lösningar på dessa utmaningar. Vi tar fasta på glimtarna av hopp, krokar arm med andra konstruktiva krafter och gör vad vi kan för att hitta och driva lösningarna framåt.

Idag ger Fores ett bidrag till FN:s flyktingorgan UNHCR så att de kan fortsätta arbeta för att ge människor i akut behov av skydd den hjälp de behöver. Vill du eller din verksamhet göra det samma kan du klick här.