Varmt välkommen att delta i lansering av boken ”Investera i Norden – om plats, ledarskap och tillväxt”. Vi bjuder in inte bara näringslivschefer, företagsledare, beslutsfattare och politiker, utan även dig som är mån om din plats, utveckling och konkurrenskraft i termer av hårda och mjuka attraktionsfaktorer.

Datum: Onsdag 26 september
Tid: Kl. 16.00–18.00 (kom i tid, tack)
Plats: Fores, Kungsbroplan 2, Stockholm

Anmäl dig till seminariet här.

”I Norden bor det närmare 27 miljoner invånare med en enorm köpkraft. De muskler som vi gemensamt har i kombination med att det förmodligen inte finns något område i världen som är mer politiskt stabilt kan skapa fantastiska förutsättningar för ett utökat nordiskt samarbete. Jag är oerhört intresserad av hur detta skulle kunna utvecklas” – Petter Stordalen, fastighetsutvecklare, investerare och miljöaktivist.

Nordiska Rådets definition av vad som de betecknar som ”det nordiska perspektivet”, kommer att prägla samtalet under kvällen. Det formuleras i en gemensam nordisk värdegrund: Tillit, Öppenhet, Medmänsklighet, Nytänkande och Hållbarhet. Utöver dessa mjuka värden diskuterar vi även de hårda faktorerna. Det serveras förfriskningar, tilltugg – och världspremiär för en Nordic Sling! Läs mer om boken på förlaget Lavas webbsida.

PROGRAM

Välkommen till ett samtal om Norden och våra gemensamma möjligheter!
Mattias Goldmann, vd, Fores med 2030-sekretariatet

Nordens attraktion på omvärldsmarknaden och hur den kan förstärkas
Britt Bohlin, rådsdirektör, Nordiska Rådet

Norden är unikt på värderingskartan
Bi Puranen, generalsekreterare, World Values Survey

Bokens författare i ett gränslöst samtal
Christer Asplund & Magnus Fransson

Sammanfattning i form av en ny ”Nordic Sling” serverad av författarna till boken

Från kl. 17: Mingel

Begränsat antal platser. Anmäl dig i tid. Sista anmälningsdag: måndag 24 september. För frågor gällande seminariet, vänligen kontakta Erik Huss, erik.huss@fores.se

Anmäl dig till seminariet här.