Smarta datorprogram, mobilappar och robotar förändrar våra liv och vänder upp-och-ner på arbetsmarknaden. De senaste åren går det att se en tydlig trend att de yrken som är mest känsliga för konkurrens från datorer och robotar minskar i omfattning, medan serviceyrken och en del mer kvalificerade yrken växer. Detta brukar beskrivas som en jobbpolarisering.

I den här rapporten, ursprungligen en C-uppsats vid Stockholms universitet, visar författarna hur effekterna har sett ut på regional nivå i Sverige. Eftersom regionerna skiljer sig när det gäller yrkesstruktur kommer de också att påverkas olika av automatisering.

Jobbpolariseringen syns i nästan alla arbetsmarknadsregioner i Sverige. Genom att använda regional statistik kan författarna också visa samband mellan jobbpolarisering och ökade inkomstskillnader, särskilt i den nedre delen av inkomstfördelningen.

Ladda ner rapporten som pdf

Joakim Kernen har en kandidatexamen i nationalekonomi och statsvetenskap från Stockholms universitet. Han arbetar våren 2016 som forskningsassistent på SCORE, ett samarbete mellan Handelshögskolan och Stockholms universitet.

Erik Liss har en kandidatexamen i nationalekonomi och statsvetenskap från Stockholms universitet. Han studerar våren 2016 på Freie Universität Berlin.

Rapporten är en del av Fores fleråriga projekt om automatisering, arbetsmarknad och fördelning. Läs mer om projektet här