Jonas Andersson Schwarz är forskare inom medie- och kommunikationsvetenskap på Fores program Digitala samhället.

Jonas är forskare och lärare i medie- och kommunikationsvetenskap. Han intresserar sig för digitaliseringen av medierna, inte minst dess följder både på individuell och strukturell nivå. På senare tid har han främst forskat och skrivit om digitala plattformar och social nätverkslogik. På Fores arbetar han som sakkunnig och forskare för programområdet Digitala Samhället, och ser hur digitalisering blivit en allt mer central fråga för organiseringen av samhället i stort.

Kontakta Jonas
E-post: jonas.andersson.schwarz@fores.se
Mobil: 0708 35 89 98

Pressbilder