Julia praktiserar under våren 2019 hos Sara Davidsson på programmet för Ekonomiska reformer och entreprenörskap.

Hon kommer bland annat delta i ett forskningsprojekt som undersöker faktorer till att medlemsantalet har sjunkit i Sveriges fackförbund. Hon har en Politices kandidatexamen från Stockholms Universitet och skrev sitt examensarbete om hur Europaparlamentet har ställt sig till Ungerns politiska utveckling. Hon har tidigare arbetat som forskningsassistent åt Shannon Schumacher inom projektet European Cities and Neighborhood Study för University of Santa Barbra. Julia planerar även att ta en till examen i nationalekonomi.

Kontakta Julia
E-post: julia.nederberg@fores.se