24 maj, 2019
 • Biltullar, flygskatter, spåravgifter - ska trafikanterna betala mer?

  24 maj, 2019 12:00

  Plats: Fores - Forum för reformer och entreprenörskap, 112 26, Kungsbroplan 2, 112 27 Stockholm, Sverige

  Det finns en brokig blandning av skatter och avgifter för olika trafikslag, och de motsvarar i mycket varierande utsträckning de kostnader som uppstår för stat och samhälle. Välkommen till lansering av Maria Börjessons rapport ”Brukaravgifter och subventioner för olika trafikslag” där vi lyfter fram både de akademiska och politiska perspektiven!

  Läs mer och anmäl dig till lanseringen här!

27 maj, 2019
28 maj, 2019
3 juni, 2019
 • Laddguldet 2019 - Prisutdelning

  3 juni, 2019 15:00

  Plats: Sveavägen 53, 113 60 Stockholm, Sverige

  Den 3 juni kommer den kommun, respektive företag eller organisation som har bidragit mest till omställningen till laddbara fordon belönas med Laddguldet, som delas ut gemensamt av Fortum Charge & Drive, 2030-sekretariatet, Power Circle och Dagens Samhälle.

  Läs mer och anmäl dig till utdelningen här!

12 juni, 2019
 • Arbetskraftsinvandring - vägar framåt

  12 juni, 2019 09:00

  Plats: Fores - Forum för reformer och entreprenörskap, 112 26, Kungsbroplan 2, 112 27 Stockholm, Sverige

  Är arbetskraftsinvandring lösningen på Sveriges åldrande befolkning och brist på arbetskraft? Hur kan såväl myndigheter som näringslivet underlätta för människor att komma till Sverige för att arbeta? Välkommen till Fores och Ratios lansering av Patrick Joyces rapport om arbetskraftsinvandring.

  Läs mer och anmäl dig här!

 • BIOBASE 2019

  12 juni, 2019 00:00

  Plats: Piteå Science Park, Kunskapsallén 14, 941 63 Piteå, Sverige

  Mellan 10 - 12 juni arrangerar Piteå Science Park konferens där förutsättningarna för en cirkulär och biobaserad framtid diskuteras. Fores vd Mattias Goldmann är avslutningstalare. 

  Läs mer och anmäl dig här!

18 juni, 2019
 • Att bygga rätt infrastruktur

  18 juni, 2019 08:30

  Plats: Fores - Forum för reformer och entreprenörskap, 112 26, Kungsbroplan 2, 112 27 Stockholm, Sverige

  Boken "Att bygga rätt infrastruktur - vilken transportinfrastruktur lönar sig och hur ska den finansieras?" av Sara Davidsson, assisterande chef på programmet Ekonomiska reformer och entreprenörskap på Fores, och Åsa Hansson lanseras.

  Mer info inom kort!

20 juni, 2019
 • Hur påverkar kommuners markpolitik bostadsbyggandet?

  20 juni, 2019 08:30

  Plats: Fores - Forum för reformer och entreprenörskap, 112 26, Kungsbroplan 2, 112 27 Stockholm, Sverige

  Byggandet har inte följt befolkningsutvecklingen på många år, och det kan delvis bero på brist på planlagd mark. De flesta kommuner äger en stor del av sin mark och de har väldigt olika politik för försäljningar. Hur gör de när de säljer, hyr ut och planlägger mark? Hur kan mer prisvärd och attraktiv mark bli tillgänglig? Fores anordnar seminarium på ämnet.

  Läs mer och anmäl dig här!

1 juli, 2019
 • Fakta och myter om migration

  1 juli, 2019 12:30

  Plats: Almedalen, 621 57 Visby, Sverige

  Behovet av fakta i debatten är extra stort i frågorna om migration och integration. Vilka är de vanligaste myterna och missuppfattningarna? Varför behövs ett faktabaserat samtal och hur når vi dit? Dessa frågor och många fler diskuteras under detta seminarium.

  SCEN: TCO:s stora scen

  Läs mer om Fores aktiviteter under Almedalsveckan här!

2 juli, 2019
 • Ensamkommande flickor - en bortglömd grupp

  2 juli, 2019 10:00

  Plats: Almedalen, 621 57 Visby, Sverige

  Studier visar att ensamkommande flickor klarar sig sämre på arbetsmarknaden än pojkar. Fores senaste rapport av Eskil Wadensjö och Aycan Celikaksoy kartlägger hur det har gått för de ensamkommande flickorna. Hur kan vi bryta detta mönster och vad är planen framåt för att förbättra situationen för de ensamkommande flickorna?

  SCEN: TCO:s stora scen

  Läs mer om Fores aktiviteter under Almedalsveckan här!

3 juli, 2019
 • Migration - nyckeln till framgång?

  3 juli, 2019 09:00

  Plats: Almedalen, 621 57 Visby, Sverige

  Sverige står till följd av en åldrande befolkning inför flera utmaningar, bland annat brist på arbetskraft inom flera sektorer. Kan migrationen vara en del av lösningen? Hur kan Sverige vara ett attraktivt land för utländsk arbetskraft? Hur jobbar näringslivet och myndigheterna med frågorna?

  SCEN: Svenskt Näringslivs scen

  Läs mer om Fores aktiviteter under Almedalsveckan här!

23 oktober, 2019
 • Bioekonomiriksdagen 2019

  23 oktober, 2019 08:30

  Plats: Chalmers Kårhuset, Chalmersplatsen, 412 58 Göteborg, Sverige

  För att hålla klimatförändringarna i schack behöver vi bromsa jordens uppvärmning. Det kräver omedelbara krafttag och långtgående förändringar i hela samhället. Sverige kan driva på och bli ett föredöme inom hållbar samhällsutveckling. Under konferensen kommer politiker, forskare och innovativa företag varvas på scen, ledda av Mattias Goldmann från Fores.

  Läs mer och anmäl dig här!

6 november, 2019
 • Miljöstrategidagarna

  6 november, 2019 00:00

  Plats: Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, 121 77 Johanneshov, Sverige

  Två dagar om hållbarhet, med sikte på framtiden. På Miljöstrategidagarna får du en inspirerande mix av praktiska erfarenheter och strategiskt viktig överblick över det snabbrörliga hållbarhetsområdet. Fores vd Mattias Goldmann talar.

  Läs mer och anmäl dig här!