Fores Klimatprogram ska med fokus på politiska styrmedel bidra till samhällets utveckling i grön och liberal riktning, och minska samhällets klimatpåverkan. Klimatprogrammet arbetar med tre nivåer: nationellt, EU-nivå och internationellt.

På EU-nivå arbetar Klimatprogrammet primärt med EU:s klimatpolitik och Sveriges medverkan i detta arbete. EU:s utsläppshandelssystem, EU Emission Trading System (EU ETS), EU:s klimatlag och gränsskatt för koldioxid är exempel på områden vi fokuserar på. Nedan listas ett urval av de frågor som Klimatprogrammet jobbar med på EU-nivå.

EU ETS

Klimatprogrammet följer utvecklingen och arbetet kring EU ETS, EU:s system för handel med utsläppsrätter, vilket inkluderar arbetet på EU-nivå men även hur Sverige implementerar systemet lokalt. EU ETS startades 2005 för att minska utsläppen inom EU och var då det första systemet för handel med utsläppsrätter i världen. Idag utgör det en betydande del av EU:s klimatarbete.

Fores följer utvecklingen av både EU ETS och utvecklingen av andra system för handel med utsläppsrätter runt om i världen. Hur andra länder väljer att upprätta motsvarande system och ansluta sig till en global handel kommer påverka utvecklingen av det europeiska systemet framgent. Några av huvudfrågorna för EU ETS är: Hur ska systemet vidareutvecklas för att marknaden ska fungera så effektivt som möjligt? Vilka nationella verktyg för minskade utsläpp interagerar bäst med EU:s system?

Seminarium

Publikationer

European Liberal Forum

ELF står för European Liberal Forum och är en europeisk medlemsorganisation med grund i European Liberal Party, ALDE-partiet. Deras arbete går ut på att stärka demokratiska, liberala röster i Europa och ger i samarbete med medlemsorganisationerna årligen ut en rad publikationer, arrangerar seminarier och andra aktiviteter för att lyfta liberala perspektiv på aktuella euro-politiska frågor. Medlemmarna inkluderar bl.a. europeiska tankesmedjor, politiska organisationer och institut. Fores är medlem i ELF och samarbetar i en rad projekt. Nedan listas pågående och gångna samarbetsprojekt utifrån ett klimatperspektiv.

Seminarium

Publikationer

Samarbeta med oss!

Är du ett företag, organisation, forskare eller annan aktör som arbetar med liknande frågor som vi? Samarbeta med oss! Vi är intresserade av nya samarbeten, infallsvinklar och långsiktiga finansiärer. Kontakta assisterande programchef Ruben Henriksson för att prata vidare.

Kontakt

Har du frågor om projektet, vill samarbeta med oss eller på annat sätt bidra till projektet, kontakta

Mette Kahlin McVeigh
Chef, Klimatprogrammet
Mail: mette.kahlin.mcveigh@fores.se
Telefon: 0704 73 67 57

Ruben Henriksson
Assisterande programchef, Klimatprogrammet
Mail: ruben.henrikssson@fores.se