Fores Klimatprogram ska med fokus på politiska styrmedel bidra till samhällets utveckling i grön och liberal riktning, och minska samhällets klimatpåverkan. Klimatprogrammet arbetar med tre nivåer: nationellt, EU-nivå och internationellt.

Internationella klimatförhandlingar och samarbeten är fokus för Klimatprogrammets internationella arbetsområde. Vid de internationella klimatförhandlingerna har Sverige och EU har ofta intagit en brobyggarroll. Sverige har även satt ambitionen att verka som föregångsland eftersom vi har bra förutsättningar för att testa ny teknik och skalbara modeller för omställning som sedan går att applicera på andra länder vars utsläpp är större och omställning mer komplex. Nedan listas ett urval av de frågor som Klimatprogrammet jobbar med på internationell nivå.

Internationella klimatförhandlingar

I december 2015 klubbades Parisavtalet igenom men många detaljer återstår för att parterna att komma överens. Hur ska till exempel utsläppen mätas och rapporteras? Hur ska reglerna för utsläppsmarknaderna se ut? Hur ska ambitionsnivån öka så att glappet mellan gemensam målsättning och enskilda löften sluts?

Fores finns på plats och bevakar de årliga internationella klimatförhandlingarna (COP-möten) och rapportera kontinuerligt om förhandlingsläget på bloggen klimatforhandling.se/blogg. Därtill släpper Fores årligen en guide till de aktuella COP-förhandlingarna med en överblick av hur förhandlingarna går till, och mer ingående information om årets fokusområden, fallgropar och centrala aktörer. Guiden publiceras på klimatforhandling.se.

En referensgrupp med inriktning mot internationell klimatpolitik är knuten till programmet. Läs mer om referensgruppen RIK här.

Seminarium

Publikationer

I media

Samarbeta med oss!

Är du ett företag, organisation, forskare eller annan aktör som arbetar med liknande frågor som vi? Samarbeta med oss! Vi är intresserade av nya samarbeten, infallsvinklar och långsiktiga finansiärer. Kontakta assisterande programchef Ruben Henriksson för att prata vidare.

Kontakt

Har du frågor om projektet, vill samarbeta med oss eller på annat sätt bidra till projektet, kontakta

Mette Kahlin McVeigh
Chef, Klimatprogrammet
Mail: mette.kahlin.mcveigh@fores.se
Telefon: 0704 73 67 57

Ruben Henriksson
Assisterande programchef, Klimatprogrammet
Mail: ruben.henrikssson@fores.se