Fores klimatprogram ska med fokus på politiska styrmedel bidra till samhällets utveckling i grön, liberal riktning. Programmets arbete ska bidra till att minska det svenska samhällets klimatpåverkan.

Utifrån aktuell forskning och som länk mellan akademien, politiken, näringslivet och civilsamhället vill Klimatprogrammet bidra med underlag och förslag som driver utvecklingen i en hållbar riktning, och höjer kvalitén på samhällsdebatten kring klimatfrågor.

Vetenskapligt råd
Referensgruppen för internationell klimatpolitik (RIK)
Publikationer 
Seminarier

Pågående projekt

Kontakt

Mette Kahlin McVeigh
Programchef
Epost: mette.kahlin.mcveigh@fores.se
Telefon: 070 473 67 57

Ruben Henriksson
Assisterande programchef
Epost: ruben.henriksson@fores.se
Telefon: 073 080 55 66

Klimatförhandling.se

Parisavtalet är ratificerat och följs upp med klimatförhandlingar där avtalet ska konkretiseras, klimatarbetet bli mer jämförbart och finansieringen förtydligas. På klimatförhandling.se hittar du både senaste nytt från de aktuella förhandlingarna, förklaringar till begrepp, historik och vem-är-vem.

Klimatförhandling.se vänder sig till dig som snabbt vill få en inblick i vad förhandlingarna konkret handlar om; förhandlare, miljöorganisation, näringsliv, forskare eller journalist. Läs mer om Klimatförhandling.se här!