Fores klimatprogram ska med fokus på politiska styrmedel och grund i forskningen bidra till minskad skadlig påverkan på klimatpåverkan genom att vara ett forum och en länk mellan centrala aktörer från akademi, politik, näringsliv och civilsamhälle. Fores ska bidra med underlag och förslag som höjer kvalitén på samhällsdebatten kring klimatfrågor.

Fores klimatprogram är för närvarande huvudsakligen inriktat mot klimat, men rymmer också andra miljöfrågor. Programmet leds av Markus Larsson, med stöd av Mette Kahlin McVeigh och klimatkommunikatör Erik Huss, samt vd Mattias Goldmann. Idag arbetar klimatprogrammet med tre huvudsakliga ämnesområden:

För mer information om programmet, kontakta programchef Markus Larsson.

Vetenskapligt råd
Referensgruppen för internationell klimatpolitik (RIK)
Publikationer 
Seminarier

Pågående projekt

2030-sekretariatet

År 2030 ska Sverige ha en fossilbränsleoberoende fordonsflotta. Det slog regeringen fast redan år 2008. 2030-sekretariatet har fått i uppdrag av regeringen att med samlade aktörer inom fordon, drivmedel och beteenden som partners, säkerställa att målet uppfylls. Läs mer om 2030-sekretariatet här!

Klimatförhandling.se

Parisavtalet är ratificerat och följs upp med klimatförhandlingar där avtalet ska konkretiseras, klimatarbetet bli mer jämförbart och finansieringen förtydligas. På klimatförhandling.se hittar du både senaste nytt från de aktuella förhandlingarna, förklaringar till begrepp, historik och vem-är-vem.

Klimatförhandling.se vänder sig till dig som snabbt vill få en inblick i vad förhandlingarna konkret handlar om; förhandlare, miljöorganisation, näringsliv, forskare eller journalist. Läs mer om Klimatförhandling.se här!