Snabbare avskrivning – nytt klimatverktyg

Den 17 november 2015 presenterade Fores ett nytt policy paper där författaren Christofer Sköld föreslår att Sverige skulle ge företag möjlighet till snabbare avskrivning för energieffektiviserande investeringar.

Rätt riktning på guppig väg – analys av förslag till förändring av EU ETS

Den 15 juli 2015 presenterade EU-kommissionen sitt förslag till nytt direktiv för den europeiska utsläppshandeln EU ETS och dess fjärde period, som sträcker sig från år 2021 till och med år 2030.

Utsläppshandel i Parisavtalet

Klimatmötet i Paris riskerar att inte ge tillräckliga svar på vilken roll FN kan spela i att samordna utsläppsmarknader världen över, enligt en ny studie från tankesmedjan Fores.

Nationalekonomi för miljöintresserade

I ”Nationalekonomi för miljöintresserade” resonerar tio nationalekonomer kring miljöproblem och hållbarhet. Den innehåller kapitel för den ekonomiintresserade miljövännen och för den miljöintresserade nationalekonomen.

Optimala skatter och grön skatteväxling

I en ny studie från tankesmedjan Fores utvärderar professor Lennart Flood och Chiya Manuchery en skatteväxling där en skattesänkning på arbete motsvarande femte jobbskatteavdraget finansieras med en bensinskattehöjning

Energiewende – kostnadsberg, kolkraft, konflikter?

Tyskland liknar på många sätt Sverige, med starkt fokus på basindustri men också en stark servicesektor och innovationskraft, liknande förhållanden för förnybar energi som sol och vind och nära nog identiska klimatmål.

Miljöpolitik för Moderater

”Miljöpolitik för Moderater” lyfter fram miljöhjältar som Ronald Reagan och Margaret Thatcher. Den visar hur miljöproblemen har kunnat lösas av rika och välbärgade samhällen, och att marknader, frihet och liberaliseringar kan hjälpa till. Och behandlar klimathotet, försurningen, luftföroreningarna och förlusten av växt- och djurliv med det allvar frågorna förtjänar. För att blått är det nya gröna.

EU ETS reform – Assessing the Market Stability Reserve

Parallellt med diskussionerna om EU:s energi- och klimatpaket för 2030 pågår diskussioner i Bryssel om hur EU:s system för handel med utsläppsrätter ska reformeras. Det krävs att medlemsländerna nu skärper det förslag som Kommissionen lagt fram, säger experter från IVL svenska miljöinstitutet och Fores i denna rapport.