Harnessing Company Climate Action Beyond Paris

I en ny studie från Fores, skriven av Oscar Widerberg och Philipp Pattberg vid holländska miljöforskningsinstitutet IVM i Amsterdam, lyfts frågan om hur företagens klimatinitiativ kan bidra till att minska utsläppsgapet.

Rädda skogen, rädda klimatet

Klimatpåverkan av avskogning och utarmning av skog är lika stor som trafikens utsläpp, eller EU:s utsläpp alla kategorier. Det är främst tropiska skogar som huggs ner, med enorma förluster för biologisk mångfald, minskat skydd mot klimatförändringar och försämrade möjligheter för lokalbefolkningen att försörja sig i framtiden.

En guide till Paris – COP21

På klimatmötet COP15 i Köpenhamn i december 2009 noterade vi hur svårt det var att få en överblick om vad konferensen egentligen bestod av. Vi tog därför fram en koncis och överskådlig guide, utvecklad från vår publikation “Klimatförhandlingar”. Därefter har vi uppdaterat guiden inför varje nytt COP-möte.

Snabbare avskrivning – nytt klimatverktyg

Den 17 november 2015 presenterade Fores ett nytt policy paper där författaren Christofer Sköld föreslår att Sverige skulle ge företag möjlighet till snabbare avskrivning för energieffektiviserande investeringar.

Rätt riktning på guppig väg – analys av förslag till förändring av EU ETS

Den 15 juli 2015 presenterade EU-kommissionen sitt förslag till nytt direktiv för den europeiska utsläppshandeln EU ETS och dess fjärde period, som sträcker sig från år 2021 till och med år 2030.

Utsläppshandel i Parisavtalet

Klimatmötet i Paris riskerar att inte ge tillräckliga svar på vilken roll FN kan spela i att samordna utsläppsmarknader världen över, enligt en ny studie från tankesmedjan Fores.

Nationalekonomi för miljöintresserade

I "Nationalekonomi för miljöintresserade" resonerar tio nationalekonomer kring miljöproblem och hållbarhet. Den innehåller kapitel för den ekonomiintresserade miljövännen och för den miljöintresserade nationalekonomen.

Optimala skatter och grön skatteväxling

I en ny studie från tankesmedjan Fores utvärderar professor Lennart Flood och Chiya Manuchery en skatteväxling där en skattesänkning på arbete motsvarande femte jobbskatteavdraget finansieras med en bensinskattehöjning