Energiewende – kostnadsberg, kolkraft, konflikter?

Tyskland liknar på många sätt Sverige, med starkt fokus på basindustri men också en stark servicesektor och innovationskraft, liknande förhållanden för förnybar energi som sol och vind och nära nog identiska klimatmål.

Miljöpolitik för Moderater

"Miljöpolitik för Moderater" lyfter fram miljöhjältar som Ronald Reagan och Margaret Thatcher. Den visar hur miljöproblemen har kunnat lösas av rika och välbärgade samhällen, och att marknader, frihet och liberaliseringar kan hjälpa till. Och behandlar klimathotet, försurningen, luftföroreningarna och förlusten av växt- och djurliv med det allvar frågorna förtjänar. För att blått är det nya gröna.

EU ETS reform – Assessing the Market Stability Reserve

Parallellt med diskussionerna om EU:s energi- och klimatpaket för 2030 pågår diskussioner i Bryssel om hur EU:s system för handel med utsläppsrätter ska reformeras. Det krävs att medlemsländerna nu skärper det förslag som Kommissionen lagt fram, säger experter från IVL svenska miljöinstitutet och Fores i denna rapport.

Så bidrar marknader till att bevara ekosystemtjänster

Marknadslösningar kan kostnadseffektivt bidra till fungerande ekosystem, men det finns flera typer av instrument och innan de inrättas måste förutsättningarna noga utvärderas. Det är en slutsats från tankesmedjan Fores rapport.

Europas investeringar i miljöteknik minskar

Trots en ökad samsyn om behovet av ett teknikskifte för att minska utsläppen av växthusgaser minskar de globala investeringarna i miljöteknik. I synnerhet minskar investeringarna i Europa, som har minskat sina miljöteknikinvesteringar med 44%.

En guide till Europas utsläppshandel EU ETS

I en rapport beskriver forskare från Fores, IVL och amerikanska RFF principerna bakom EU:s utsläppshandelssystem och några av de föreslagna förändringarna.

En guide till Lima och Paris

På klimatmötet COP15 i Köpenhamn i december 2009 noterade vi hur svårt det var att få en överblick om vad konferensen egentligen bestod av. Vi tog därför fram en koncis och överskådlig guide, utvecklad från vår publikation “Klimatförhandlingar”. Därefter har vi uppdaterat guiden inför varje nytt COP-möte.

Samarbeten utanför FN ökar möjligheterna till klimatavtal

FN:s klimatförhandlingar avslutades i helgen utan stora framsteg. Men parallellt med FN:s förhandlingar har det växt fram ett stort antal samarbeten med färre antal länder och snävare mandat. Dessa samarbeten kan enligt en ny rapport från tankesmedjan Fores spela en viktig roll i vägen mot ett nytt klimatavtal.