Carbon Taxes to Solve the Sovereign Debt Crisis – FORES Policy Brief

As many governments face the challenge of implementing necessary fiscal consolidation while avoiding slowing down the recovery, carbon pricing is an attractive alternative. It could finance substantial parts of the fiscal consolidation with fewer distortions than most other forms of taxation, while the tax burden is shared with fossil fuel producers. Reductions in debt and in carbon emissions (and carbon tax revenues) may move in parallel.

The Swedish Example – The reduction in greenhouse gas emissions – FORES Policy Paper 2011:4

Sweden is often mentioned as a prime example of how to proceed with reductions of greenhouse gas emissions while maintaining growth. This indeed is a heartening example to policy makers in other nations who despair about the possibility of acting forcefully climate change without handicapping the economy.

En guide till Durbanmötet

I december 2011 samlas världens länder i Durban för att komma överens om hur man ska minska utsläppen av växthusgaser. Den stora frågan handlar om Kyotoprotokollets framtid. FORES publicerar "En guide till Durbanmötet" skriven av Daniel Engström Stenson och Anwar Hashim med flera. Guiden är en uppdatering av förra årets "En guide till Cancunmötet".

Sveriges utsläppsminskningar- FORES Policy Paper 2011:4

I rapporten granskas det svenska exemplet för att, åtminstone översiktligt, ta reda på vart utsläppsminskningarna skett och varför, samt vilka sektorer och åtgärder som spelar störst roll. Dessutom ställs frågan vilka delar av det svenska exemplet som är överförbara till andra länder.

Klimatförhandlingar – FORES Studie 2009:4

Inför det uppmärksammade klimattoppmötet i Köpenhamn 2009 lanserade FORES en studie som syftade till att bidra till en ökad förståelse av vad som i Köpenhamn komma skulle och varför det skulle bli svårt att komma överens. Här är den uppdaterade versionen.

Ska jag tanka etanol? FORES Studie 2011:1

Ger etanol tillräckligt många fördelar för att väga upp nackdelarna, och var gör etanolen störst nytta? I studien "Ska jag tanka etanol?" diskuterar Semida Silveira för- och nackdelar med etanol som substitut för bensin.

Den amerikanska klimatpolitiken – Policy Paper

Den här rapporten tittar på vart klimatdebatten i USA tar vägen efter kongressvalet och COP16-mötet i Cancún. Även om mycket har gått i stå i amerikansk klimatpolitik ser rapporten också vissa positiva tecken på att USA:s klimatutsläpp ska börja minska.

Green Growth: How Best to Promote Green Investment

I den här studien föreslås en grön investeringsbank. Denna ska kunna investera i en tidig fas i utvecklandet av grön teknologi - som en del av industripolitiken - och för att hjälpa till med finansieringen av särskilt stora projekt. Studien är utgiven av European Liberal Forum, med stöd av Fores och Centre Forum.