Fores referensgrupp för klimat och miljö inriktar sig på internationell klimatpolitik. Rådets syfte är att vägleda programmet inom internationella klimatpolitiska mekanismer och samarbeten, och kvalitetskontrollera programmets forskning på området.

RIK – Referensgruppen för Internationell klimatpolitik, samordnas och leds av Fores Klimat- och miljöprogram. Rådets uppgift är att med tydlig grön och liberal utgångspunkt fördjupa programmets kunskap om hur internationella mekanismer påverkar näringslivet, och hur ett klimatdrivet näringsliv kan dra nytta av styrmedel för minskad klimatpåverkan. RIK fokuserar särskilt på

  • FN:s internationella klimatmötet, COP, dess avtal inklusive det nyligen ratificerade Parisavtalet och dess följder
  • FN:s finansiella mekanismer inklusive CDM, REDD+ och den kommande post-2020-mekanismen
  • FN-nära initiativ med näringslivsanknytning, såsom finansiella mekanismer från frivilligsektorn och ”carbon clubs”
  • EU:s utsläppshandelssystem ETS
  • Andra utsläppshandelssystem av relevans för svenskt näringsliv, och hur de relaterar till varann
  • Rådet består av nationella, såväl som internationella medlemmar. Däribland Fortum, Heidelberg Cement, Svenskt Näringsliv, Svensk Torv, Svensk Vindenergi, Ragn Sells, Lundin Petroleum och Vattenfall. Rådet arbetar utifrån tydliga målsättningar som tagits fram i samråd med rådsmedlemmarna och Fores Klimat- och miljöprogram.

Vi vill framhålla att alla forskare som skriver för Fores arbetar under full akademisk frihet. Referensgruppens roll är rådgivande.

Om du är intresserad av att medverka i RIK, kontakta Fores klimatpolitiske analytiker som är ansvarig för RIK, Mathias Fridahl. Vi tar gärna emot fler medlemmar i gruppen.

Referensgrupp för internationell klimatpolitik 2017/18