Fores referensgrupp för klimat inriktar sig främst europeisk och internationell klimatpolitik. Rådets syfte är att vägleda programmet inom klimatpolitiska mekanismer och samarbeten, och kvalitetskontrollera programmets forskning på området.

RIK – Referensgruppen för Internationell klimatpolitik, samordnas och leds av Fores Klimatprogram. Rådets uppgift är att med tydlig grön och liberal utgångspunkt fördjupa programmets kunskap om hur europeisk och internationella mekanismer påverkar näringslivet, och hur ett klimatdrivet näringsliv kan dra nytta av styrmedel för minskad klimatpåverkan. RIK fokuserar särskilt på:

  • FN:s internationella klimatmötet, COP, dess avtal inklusive det nyligen ratificerade Parisavtalet och dess följder
  • FN:s finansiella mekanismer inklusive CDM, REDD+ och den kommande post-2020-mekanismen, ITMO.
  • FN-nära initiativ med näringslivsanknytning, såsom finansiella mekanismer från frivilligsektorn och ”carbon clubs”
  • EU:s utsläppshandelssystem ETS
  • Andra utsläppshandelssystem av relevans för svenskt näringsliv, och hur de relaterar till varann
  • Rådet består av nationella, såväl som internationella medlemmar. Däribland till exempel Ragn Sells, Södra, Svensk Torv, och Vattenfall. Rådet arbetar utifrån tydliga målsättningar som tagits fram i samråd med rådsmedlemmarna och Fores Klimatprogram.

Vi vill framhålla att alla forskare som skriver för Fores arbetar under full akademisk frihet. Referensgruppens roll är rådgivande.

Om du är intresserad av att medverka i RIK, kontakta Mette Kahlin McVeigh. Vi tar gärna emot fler medlemmar i gruppen.