Tankesmedjan Fores tillsätter ett vetenskapligt råd för programmet för Klimat. Rådet ska bidra till att utveckla den vetenskapliga förankringen och huvudsakliga inriktningen för programmet. Fores kommer att stämma av projektidéer, tilltänkta författare och liknande med rådet. Rådet fattar inte beslut och tar inte på sig något ansvar för Fores verksamhet eller publikationer.

– En kontinuerlig dialog mellan akademi och politik är en förutsättning för utformningen av en bra klimatpolitik. Fores spelar en viktig roll i detta, och jag ser fram mot att bidra till att utveckla Fores inom detta område, säger Thomas Sterner som leder rådet.

Rådet består av:
Ordförande Thomas Sterner, professor i Miljöekonomi, Handelshögskolan i Göteborg
Karin Bäckstrand, professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning, Stockholms Universitet
Therese Lindahl, doktor i nationalekonomi, Beijerinstitutet
Semida Silveira, professor i energisystemplanering, KTH
Markus Wråke, doktor i nationalekonomi, IVL – Svenska miljöinstitutet

– Med ett vetenskapligt råd som räcker över flera discipliner kan vi höja kvaliteten på vårt arbete ytterligare, och får ett värdefullt stöd i att hitta relevant och aktuell forskning som bidrar till en bättre klimatdebatt i Sverige, säger Daniel Engström Stenson som leder Fores program för klimat- och miljöfrågor.

Under 2015 handlar programmets verksamhet främst om gröna investeringar, internationell klimatpolitik, styrmedel samt transporter.

För mer information kontakta:

Mette Kahlin McVeigh
Chef Klimatprogrammet
E-post: mette.kahlin.mcveigh@fores.se
Telefon: 0704 73 67 57