Hur får vi lagstiftning och miljöprövningar som främjar gröna industriprojekt?

Balanskommissionen har tagit fram en ny rapport med förslag på hur Sverige återigen kan ta ledartröjan i det globala hållbarhetsarbetet genom att hitta en bättre balans mellan utveckling och bevarande. Fores och Balanskommissionen anordnar ett samtal om rapporten och hur näringslivets innovationskraft ska släppas loss i hela landet.

EU ETS – Reform needs in the light of national policies

The European Union Emissions Trading System (EU ETS) is the world's largest emissions trading system, measured in tonnes of carbon covered. In this publication, authors Milan Elkerbout and Lars Zetterberg detail the different mechanisms of the EU ETS and discuss the remaining challenges.

Lansering 14 dec: Från tanke till handel – reformeringen av EU:s utsläppshandelssystem

Tillsammans med European Liberal Forum ger Fores ut “EU ETS - reform needs in the light of national policies”, med förord av Ruben Henriksson, tf chef för Klimatprogrammet, Fores. I boken diskuterar författarna Lars Zetterberg och Milan Elkerbout hur EU:s utsläppsystem är strukturerat, vilka reformer som format det genom åren och vad som ännu finns kvar att förbättra.

Border Carbon Adjustments and Climate Clubs – In the EU context

Klimatförändringarna är ett globalt problem, ändå saknas globala verktyg i klimatarbetet. Regionala och nationella åtgärder kan vara effektiva på sin egen nivå,  men riskerar att leda till koldioxidläckage. Två sätt att minska risken är via antingen koldioxidtullar eller klimatklubbar.

See you in court

Stater och företag som inte följer internationella bestämmelser om klimatpåverkan ställs allt oftare inför rätta i domstol. Utvecklingen är positiv, då det visar att det går att utkräva ansvar från aktörer som inte följer sina klimatåtaganden. I denna publikation går Kristina Forsbacka igenom fyra aktuella rättsfall.

Lansering 24 nov: Gröna gränser – klimattullar och klimatklubbar i EU

Tillsammans med European Liberal Forum ger Fores ut “EU’s climate policy and trade”, med förord av Ruben Henriksson, tf chef för Klimatprogrammet, Fores. I boken diskuterar författaren Rikard Forslid för- och nackdelar med koldioxidtullar och klimatklubbar, både utifrån teoretiska perspektiv och praktiska erfarenheter inom Europa.

Lansering 12 nov: Inför rätta – juridikens roll i klimatkampen

Tillsammans med European Liberal Forum ger Fores nu ut “See you in court - the effectiveness of litigation as a climate tool”. I boken går författare Kristina Forsbacka igenom fyra uppmärksammade rättsfall där organisationer, delägare i företag och enskilda medborgare har ställt länder och företag inför rätta på grund av deras bristande hänsyn till klimatet.

Grön tillväxt – vägen framåt

I den här policy briefen finner vi att grön tillväxt både är möjligt och något som bör eftersträvas för att hantera dagens klimatproblematik. Genom att diskutera tre fokusområden belyser texten viktiga områden för Sverige att agera inom för att gå vidare i arbetet med att skapa en grön tillväxt.