13 april: Akutplan för klimatomställning av EU

Under mandatperioden som följer EU-valet i maj måste utsläppskurvan brytas brant neråt. Klimat och hållbarhet bör därför ligga i toppen på EU:s politiska agenda. Fores och Klimatriksdagen bjuder in till ett seminarium för att diskutera klimatåtgärder inom avgörande sektorer i EU-politiken.

Jag slår ett slag för dödssynden lust

I den svåra diskussionen om vad som funkar för att ändra människors beteende i klimatsmart riktning slår jag ett slag för dödssynden lust.

Motivation är avgörande för en hållbar livsstil

Det finns en diskussion om huruvida det är skuld, skam och uppoffring eller lust, glädje och engagemang som leder till hållbar förändring. Jag ser det annorlunda. Jag ser frågan mer som hur vi väljer att styra vår uppmärksamhet. Det vi fokuserar på blir också vår verklighet och vardag.

När argumenten inte längre övertygar mina vänner kan de inte heller rädda mitt samvete

Jag går från T-centralen till ett möte på Kungsbroplan. Snabbaste genvägen är över Arlanda Express plattform. Men den väljer jag bort. För när jag går där känner jag mig skyldig. Tänk om någon ser mig och tror att jag ska flyga.

11 april: Skuld och skam, belöning och beröm – Vad fungerar i klimatfrågan?

Sveriges och världens klimatpåverkan måste minska snabbt och kraftfullt, och vi spelar alla en roll i detta. Men vad fungerar egentligen bäst när det kommer till att få människor att engagera sig och ändra sitt beteende?

8 april: Klimatpolitiska Rådets granskning av regeringens politik

Klimatpolitiska Rådet utvärderar om regeringens samlade politik leder mot klimatmålet om netto noll utsläpp år 2045. Rådet har nu presenterat sin första granskning innehållande en fördjupning av transportsektorns klimatpåverkan. Fores Syd är stolta att bjuda in till frukostseminarium i Malmö där rapporten presenteras av Markku Rummukainen.

9 april: Presentation av IEA:s utvärdering av Sveriges energipolitik

Välkommen till lansering av IEA:s utvärdering av Sveriges energipolitik ”In-depth Review Sweden 2019”. International Energy Agency (IEA) analyserar vart femte år energipolitiken i varje medlemsland. Nu har turen kommit till Sverige, med en granskning av utmaningarna i det svenska energisystemet och rekommendationer på åtgärder. Vid presentationen på Fores fokuserar vi på hur vi kan uppnå målen om 70% minskad klimatpåverkan i transportsektorn till 2030, 100% förnybar el till 2040 och nettonoll i klimatpåverkan till 2045.

27 mars: Sveriges klimatfärdplan – underlaget, hindren, behovet av nya styrmedel

Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen tagit fram ett underlag till den första klimatpolitiska handlingsplanen. Planen, som regeringen lämnar över till riksdagen under 2019, ska visa hur regeringens politik sammantaget bidrar till att nå det klimatpolitiska ramverkets mål och vilka ytterligare åtgärder som regeringen avser vidta.