Nytt förslag om premie för konvertering av bensinbilar

Per Bolund (MP) har presenterat ett förslag om premie för konvertering av bensinbilar till etanol eller gas. 2030-sekretariatet, som drivit frågan under hösten, ser förslaget som ett viktigt steg. Detta kan ge direkt klimatnytta, precis vad Sverige behöver, säger Anna Lindén.

26 nov: Artikel 6 – En knäckfråga under årets klimatförhandlingar

En viktig del av årets klimatförhandlingar är att etablera ett ramverk för hur länder kan samarbeta för att minska sina utsläpp. Enligt Parisavtalet måste alla parter redovisa och arbeta efter så kallade NDC:s – nationellt beslutade bidrag – vilka reglerar ländernas respektive utsläppsmål. 

21 nov: Planerat åldrande av produkter, en klimatbov – så här löser vid det

Att vissa företag medvetet designar produkter så att de ofta går sönder eller behöver bytas ut har på sistone uppmärksammats i media. Planerat åldrande innebär inte bara problem för konsumenter utan även för klimatet. Välkommen till lansering av boken Planned Obsolescence: Build not to last, och ett samtal mellan Per Bolund, svenska och internationella experter.

COP25 – Din guide till klimatförhandlingarna

Fores guide till klimatförhandlingarna 2019 ger dig en koncis överblick av COP25. Utöver bakgrund och information om FN:s klimatkonvention och tillhörande avtal presenteras klimatmötets viktigaste frågor.

Klimatinfo för alla

Med Klimatinfo för alla vill vi medverka till att sprida en mer faktabaserad bild av klimatfrågan. Boken innehåller uppdaterad statistik och texter från några av Sveriges mest välkända nationalekonomer och miljöprofiler. Den innehåller ett stort antal referenser som inspirerar till vidare läsning. För en bättre klimatdebatt!

Planned Obsolescence – Built not to last

Att produkter går sönder, fungerar sämre eller inte är möjliga att reparera trots att deras förväntade livslängd inte är uppnådd är inte ovanligt. Detta kallas planerat åldrade. Denna rapport diskuterar problematiken ur både konsument- och klimatperspektiv.

16 okt: Vad händer med biobränsle för flyget – kan vi flyga på flis från Småland?

Flygtrafiken ökar i omfattning. För att minska klimatpåverkan måste vi utveckla teknik, drivmedel och inte minst beteende. De senaste åren har utvecklingen av bioflybränsle accelererat – inte minst i Sverige.

3 okt: Bygg om Bilarna, Bolund! Från fossilt till förnybart på tre timmar

För att Sverige ska klara transportsektorns klimatmål räcker det inte med nya, klimatsmarta bilar. Den befintliga fordonsparken måste också hanteras; från fossilt till förnybar diesel, från bensin till etanol och gas, och i vissa fall eldrift. Från politiken finns nu ett förslag på bordet, men hur stor är potentialen?