Välkommen till en unik halvdagsutbildning med insikter, workshop och inspiration inför den största utmaning människan stått inför – klimatomställningen!

Vårt klimat förändras snabbare än någonsin tidigare. Sedan decennier har klimatfrågan och dess orsaker varit väl kända inom forskarvärlden. Men trots alarmerande rapporter och ett omfattande informationsflöde har insikten inte riktigt landat hos alla oss andra.

Vad betyder två grader mer eller mindre? Vad gör några miljondelar av koldioxid för skillnad? Varför skiljer det så mycket mellan olika klimatscenarier för framtiden? Detta är mänsklighetens viktigaste frågor för vår gemensamma överlevnad på jorden, men vad innebär det för dig? Vem ska du lyssna på och vad kan du – som privatperson, företagsledare, politiker, organisation eller beslutsfattare – göra?

Det har länge behövts en guide som enkelt och tydligt beskriver klimatfrågans kärnvärden och hjälper oss att fatta beslut på kloka grunder. Därför presenterarTankesmedjan Fores och Studieförbundet Vuxenskolan skriften Klimatinfo för alla.

I en rikstäckande Sverigeturné erbjuder vi, förutom boken, också en förmiddag med kunskap, insikter, träning och inspiration om klimatförändringarna och hur vi fixar omställningen. Utbildningen leds av Sveriges förste klimatkommunikatör Erik Huss och miljövetaren Alexandra Olsson, båda från tankesmedjan Fores, i samarbete med lokalt ansvariga vid Studieförbundet Vuxenskolan.

Det är dags att kavla upp ärmarna och möta vår tids största utmaning!

Varmt välkommen!
Erik, Alexandra, Lars-Erik och alla lokalt ansvariga inom Fores och Studieförbundet Vuxenskolan

Turnédatum & anmälan

Tid: kl. 8.30–12.00

Sundsvall 12 mars
Umeå 13 mars
Östersund 14 mars, kl. 7.30–11.00 (OBS! 1 timme tidigare pga Skidskytte-VM)
Rättvik 15 mars
Karlstad 16 mars
Göteborg 17 mars
Malmö 18 mars
Jönköping 19 mars
Norrköping 20 mars

Utbildningen är gratis men föranmälan krävs. Om du får förhinder, vänligen avboka din plats till förmån för personer på väntelistan genom medföljande länk i ditt bekräftelsemail. Platserna är begränsade, först till kvarn!

Program

8.30 Kaffe
9.00–10.00 Utbildning
Kunskap och insikter om hur människan har påverkat planetens naturliga system.
10.00–10.15 Paus
10.15–10.30 Workshop 1
Du som deltar ges möjlighet att presentera vilka klimatinsatser som bör göras eller redan görs görs på din ort eller i din region.
10.30–11.30 Inspirationsföreläsning
Goda exempel från hela världen som inger kraft och hopp att ta tag i denna ödesfråga för planeten och oss alla.
11.30–12.00 Workshop 2
Utifrån frågeställningarna: 1. Vad är nästa steg inom näringslivet, politiken och civilsamhället?, 2. ”Vad kan jag göra? Kan jag göra någon skillnad?”.
12.00 Avslutning

Vänligen observera att en bekräftelse av det lokala schemat skickas till dig som är anmäld.

På scen

Erik Huss
Erik är klimatkommunikatör på Fores och har mer än två decenniers erfarenhet inom kommunikation, PR, undervisning, forskning och klimatfrågor. Med en bakgrund som geograf, glaciolog och journalist, från ledande positioner inom reklam och marknadsföring till internationell forskning om globala miljöfrågor och pressansvar för Nobelpriset har Erik en bred syn på kommunikation. Som ämnesexpert i Bonniers lexikon har Erik skrivit 450 artiklar inom sina områden.

Kontakta Erik
E-post: erik.huss@fores.se
Mobil: 0725 66 15 70

Alexandra Olsson
Alexandra har en kandidatexamen i miljövetenskap samt en spetsutbildning inom politik och grön ideologi. Hon har bl.a. drivit en forskningsstudie i Babati, Tanzania, där hon studerade hur kvinnor som bedriver självhushållande jordbruk påverkas av ett förändrat klimat. Under våren arbetar Alexandra bl.a. med ett projekt på uppdrag av Energimyndigheten som syftar till att undersöka möjligheterna att göra Gotland självförsörjande på förnyelsebar energi.

Kontakta Alexandra
E-post: alexandra.olsson@fores.se
Mobil: 0739 69 52 80

Mer om boken

Klimatinfo för alla är boken som ska bidra till en mer faktabaserad klimatdebatt, ge dig bättre förståelse för din klimatpåverkan och konkreta exempel på vad privatpersoner, Sverige, EU och världen kan göra för att klara klimatomställningen. Boken är ett samarbete mellan Tankesmedjan Fores och Studieförbundet Vuxenskolan och kommer att säljas till självkostnadspris i samband med utbildningen på varje ort. Läs mer om boken här!


Klimatinfo för alla och Sverigeturnén är ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.