Klimatrelaterat bistånd spelar en avgörande roll för att nå de globala klimatmålen. Det stärker utvecklingsländers förmåga till både anpassning till klimatförändringar och utsläppsminskningar. Vad spelar Sverige för roll i klimatbiståndslandskapet? Hur ser fördelningen mellan svenskt anpassningsbistånd och utsläppsreducerande bistånd ut?

Under de senaste decenniet har klimatrelaterat bistånd ökat kraftigt från OECD-länderna, så även för Sverige. Forskning på området pekar dock på att förändringar i rapporteringen kan vara en förklaring till den stora ökningen. I en rapport som är finansierad under regeringens beslutade strategi för informations- och kommunikationsverksamhet tittar vi närmare på hur klassificering av klimatrelaterad bistånd fungerar i teori och praktik i Sverige.

Se seminariet i efterhand på Fores Facebook.

Datum: 18 oktober 2018
Tid: 15.00–16.00
Plats: Kungsbroplan 2, Stockholm

Talare:
Lars Ronnås, Sveriges klimatambassadör
Mathias Fridahl, fil. dr, klimatpolitisk analytiker, Fores
Veronica Brodén Gyberg, fil. dr, biträdande universitetslektor, Linköpings universitet
Eva Mineur, fil. dr, utredningssekreterare, expertgruppen för biståndsanalys (EBA)

Moderator:
Markus Larsson, Programchef för klimat- och miljöprogrammet

För frågor om seminariet, kontakta miljo.fores.se