Kan en gemensam tjänst som samlar kollektivtrafik och fordonspooler bidra till att fler väljer buss och cykel? Kan enklare byten mellan olika färdmedel bidra till ett mer hållbart resande?

Datum: Torsdag 31 januari
Tid: kl. 8.30–9.30 Frukostfralla serveras från kl. 08.00
Plats: Ekocentrum, Aschebergsgatan 44, Göteborg

Tillsammans med representanter från företag, kollektivtrafik och lokalpolitik diskuterar vi möjliga lösningar för att öka de hållbara vardagsresorna i Göteborgs region. Under seminariet kommer vi se till de olika aktörernas potential att förenkla hållbart resande, och vilka hinder som försvårar utvecklingen. Vi frågar oss bland annat:

  • Kan en gemensam app för kollektivtrafik, parkeringsbiljett och fordonspooler minska privatbilismen?
  • Vilka möjligheter ser näringslivet för morgondagens delade mobilitet? Finns det affärsidéer som skulle kunna utveckla resandet eller skala upp befintliga affärsmodeller, men som behöver stimulans för att realiseras?
  • Vad vill politikerna?

Medverkande

Maria Stenström, vd Parkering Göteborg
Mikael Kilter, vd Move About
Roger Vahnberg, vice vd på Västtrafik
Karin Pleijel, Kommunalråd i Göteborg
Lennart Persson, kontorschef för Trivector i Göteborg

Moderator: Anna Lindén, projektledare för Betteendeområdet, 2030-sekretariatet

Välkomna till ett seminarium om de viktiga vardagsresorna och hur det kan bli enklare att resa hållbart!

Anmälan

Anmäl dig till seminariet här.

Kontakt

För frågor gällande seminariet, vänligen kontakta anna.linden@fores.se.

2030-sekretariatet

Det här seminariet arrangeras av 2030-sekretariatet, en del av tankesmedjan Fores. 2030-sekretariatet är en nationell plattform för att tillsammans med näringsliv, politik, civilsamhället och forskning driva på utvecklingen om en fossiloberoende transportsektor 2030. Läs mer om 2030-sekretariatet här.