Studien ”Köra bil på landet och rädda klimatet” visar hur landsbygden både kan klara höjda bensinskatter och leda klimatomställningen, utan att det varken blir dyrt eller svårt för staten eller för samhällsekonomin.

Beräkningarna visar att höjd koldioxidskatt trots allt är det sätt att minska trafikens klimatutsläpp som slår minst hårt mot landsbygden. Men för att effektivt göra landsbygden till vinnare och inte förlorare i omställningen föreslås:

  • Ett etanolkonverteringsstöd på 10 000 kronor per bil riktat till landsbygden, vilket ställer om landsbygdens många äldre bilar.
  • Sänkt fordonsskatt med 2 000 kronor per år och bil för landsbygdsbor.

Hushåll på landsbygden får sina kostnader täckta för bensinskattehöjningen. För statsfinanserna täcker miljöskatterna åtgärderna för landsbygden. Sammantaget blir den samhällsekonomiska effekten positiv.

FORES studie 2009:2 ”Köra bil på landet och rädda klimatet” har författats av miljöekonomen Jenny von Bahr.

Ladda ner (pdf)

Studien ”Köra bil på landet och rädda klimatet” lanserades vid ett webbsänt seminarium och kommenterades av Ulf Perbo, vice vd BIL Sweden, Magnus Nilsson, trafikexpert på Naturskyddsföreningen och Anniqa Nygård, styrelseledamot LRF.

I media

Läs debattartikeln publicerad i Dagens Industri den 11 mars