Dagens regelverk för byggregler har fått kritik från byggindustrin för att vara svåröverskådligt och komplicerat. Är reglerna i sin nuvarande form en förutsättning för att skapa en dräglig lägsta standard på bostäder, eller skulle de kunna utformas mer effektivt?

Tillgänglighet, buller, ljusinsläpp och möjlighet att skilja av kök är regler som kan dra upp kostnaderna vid byggen, särskilt för mindre lägenheter. Har vi rätt avvägning mellan regler och kostnader? Om vi skulle tillåta lägre standard, skulle vi ångra oss om några årtionden?

Under seminariet presenterade Kommittén för modernare byggregler sitt arbete med att se över byggreglerna. Vi förde ett samtal om möjligheter att bygga billigare, om långsiktighet och om tänkbara vägar för att skilja på regler som kanske inte alla är lika viktiga.

På scen:
Kurt Eliasson, ordförande i Kommittén för modernare byggregler
Anna Broman, bostadspolitisk expert, Sveriges byggindustrier
Charlotta Holm Hildebrand, branschchef, Sveriges Arkitekter

Moderator: Andreas Bergström, vice vd och chef för programmet Ekonomiska reformer och entreprenörskap, Fores

Seminariet ägde rum tisdagen den 20 november 2018. Se Kurt Eliassons presentation här. Det exempel som Anna Broman lyfte fram finns i rapporten ”Fler, billigare och bättre bostäder”.

Se seminariet

Se seminariet i efterhand här.

Hitta hem

Seminariet arrangeras inom ramen för projektet ”Hitta hem”, där Fores lyfter forskning, fakta och tänkbara kompromisslösningar för att personer med låga inkomster ska få lättare att hitta fast bostad i områden med god arbetsmarknad.