Aug 24, 2016 10:07 CEST

Varför vinner vi inte (mer) på invandringen? Den frågan ställer sig välfärdsforskaren Andreas Bergh i en rapport med samma namn som lanseras onsdagen den 24 augusti hos den gröna och liberal tankesmedjan Fores. Rapporten utgör den andra delen i Fores tvärvetenskapliga projekt ”Hela staden – bryt segregationen”.

I ett antal stadsdelar i Sverige är arbetslösheten betydligt högre än i andra områden. Med många nyanlända som nu snabbt behöver jobb riskerar situationen att bli allt värre. Författaren och forskaren Andreas Bergh ifrågasätter varför sysselsättningen inte är högre. Han lyfter vikten av att fokusera på arbetsmarknaden som helhet framför lokala satsningar.

– Strukturella problem på arbetsmarknaden löser man inte med åtgärder riktade mot geografiskt avgränsade bostadsområden. Reformer på arbetsmarknaden är kontroversiella och många gånger ställs satsningar på exempelvis utbildning i ett olyckligt motsatsförhållande till ett bättre fungerande arbetsmarknad, säger Andreas Bergh.

Rapporten tar avstamp i varför sysselsättningsgapet mellan utrikes- och inrikesfödda är så stort just i Sverige och ger sedan ett antal policyförslag. Några av dem är:

  • F-skattsedel istället för etableringsersättning
  • Öka lönespridningen och motverka samtidigt de negativa effekterna
  • Höj moms och fastighetsskatt – sänk skatten på arbete
  • Öka drivkrafterna till arbete i försörjningsstödet

Projektet Hela staden – bryt segregationen vill bidra till en diskussion om vad som behöver göras för att minska klyftor och motarbeta problem i socioekonomiskt svaga områden. I projektet skriver ett antal forskare utifrån perspektiv som utbildning, stadsplanering, kriminalitet, sysselsättning och grannskapseffekter.

– Regeringen håller just nu på att utforma ett långsiktigt reformprogram för att stärka utsatta områden och motverka segregationen och det är bra. Min förhoppning är att rapporten ska bidra till en diskussion om vad som redan nu behöver göras på svensk arbetsmarknad, säger Anna Rehnvall, chef för Fores migration- och integrationsprogram.

Rapporten lanseras den 24 augusti 2016 hos Fores i Stockholm. Medverkar gör Andreas Bergh, rapportförfattare, Irene Wennemo, statssekreterare Arbetsmarknadsdepartementet, Lars Calmfors, professor em., vid Institutet för internationell ekonomi, och Olof Åslund, generaldirektör och chef vid IFAU.

Rapporten samt mer information om projektet finns på www.fores.se/hela-staden. För mer information om projektet, intervjuer och kommentarer, kontakta kommunikation@fores.se.