European Union Emissions Trading System (EU ETS) är världens största utsläppshandelssystem mätt i hur mycket utsläpp som täcks in. Systemet har under åren genomgått flera förändringar och under 2021 kommer EU föreslå ytterligare reformer. Välkommen till lanseringen av “EU ETS – reform needs in the light of national policies”, där vi djupdyker i EU:s utsläppshandelssystem och de kommande reformerna.

Datum: Måndag 14 december 2020
Tid: Kl. 12.00-13.00
Plats: Fores Youtube

Please note: the seminar will be held in english.

Tillsammans med European Liberal Forum ger Fores ut “EU ETS – reform needs in the light of national policies”, med förord av Ruben Henriksson, tf chef för Klimatprogrammet, Fores. I boken diskuterar författarna Lars Zetterberg och Milan Elkerbout hur EU:s utsläppsystem är strukturerat, vilka reformer som format det genom åren och vad som ännu finns kvar att förbättra.

Handeln med utsläppsrätter syftar till att minska utsläppen från europas industrier och energiproduktion. Genom att begränsa den totala mängden utsläpp som tillåts och låta företagen köpa och sälja utsläppsrätter med varandra skapas ett pris på koldioxid. Systemet ger företag och industrier ekonomiska incitament att ställa om. 

I systemets början kritiserades det allt för stora antalet utsläppsrätter och det låga priset. Sedan dess har man infört bland annat en market stability reserve i ETS:en, vilket syftar till att hålla uppe prisnivån genom att justera mängden utsläppsrätter. Men fler frågor kvarstår. Hur undviks koldioxidläckage, det vill säga att aktörer på EU:s marknad anser sig missgynnade globalt och flyttar utanför systemet? Och hur ska nationella bestämmelser fungera ihop med det?

Under lanseringen kommer vi att med en expertpanel diskutera utsläppshandelssystemet och vilka potentiella åtgärder som kan minska ovanstående problem.

Medverkande 

Milan Elkerbout, forskare på CEPS, gästforskare på IVL Svenska Miljöinstitutet, författare till “EU ETS – reform needs in the light of national policies”
Lars Zetterberg, forskare och affärsutvecklare på IVL Svenska Miljöinstitutet, programdirektör för Mistra Carbon Exit, författare till “EU ETS – reform needs in the light of national policies”
Elin Akinci, medgrundare och energianalytiker på ELS analysis
Suzana Carp, politisk strateg på Bellona Europa, tidigare ansvarig för EU Engagement på den europeiska tankesmedjan Sandbag

Modererar gör Ruben Henriksson, tf chef, Klimatprogrammet, Fores.

Watch

Publication

Read, download the publication.

Kontakt

Har du frågor om seminariet, vänligen kontakta Malin Wolters.