Klimatförändringarna är ett globalt problem, ändå saknas globala verktyg i klimatarbetet. Regionala och nationella åtgärder kan vara effektiva på sin egen nivå,  men riskerar att leda till koldioxidläckage. Två sätt att minska risken är via antingen koldioxidtullar eller klimatklubbar. Välkommen till lanseringen av “Border Carbon Adjustments and Climate Clubs – In the EU context” där de två verktygen diskuteras i en EU-kontext.  

Datum: Tisdag 24 november 2020
Tid: Kl. 12.00-13.00
Plats: Fores Youtube

Tillsammans med European Liberal Forum ger Fores ut “Border Carbon Adjustments and Climate Clubs – In the EU context”, med förord av Ruben Henriksson, tf chef för Klimatprogrammet, Fores. I boken diskuterar författaren Rikard Forslid för- och nackdelar med koldioxidtullar och klimatklubbar, både utifrån teoretiska perspektiv och praktiska erfarenheter inom Europa.

De två instrumenten syftar till att uppmuntra länder till sänkta utsläpp genom att göra handel med stor klimatpåverkan mindre lönsam, och dessutom till att förhindra koldioxidläckage genom att bevara den inhemska industrins konkurrenskraft. I klimatklubbar görs detta genom överenskommelser där länder enas om en viss nivå av utsläppsminskning och inför sanktioner mot icke-medlemmar.

Det kan även skapas genom s.k. border carbon adjustments (BCAs), vilka kan vara utformade som tullar på koldioxidintensiva importvaror. Införandet av koldioxidtullar utreds i nuläget av EU, där förslag på en utformning av BCAs för “utvalda sektorer” kommer att presenteras som en del av EU:s Green deal nästa år. Utredningen motiveras bland annat med att varor som importeras till EU bör ha ett pris som bättre reflekterar deras koldioxidinnehåll och miljöpåverkan. 

Under lanseringen kommer vi att med en expertpanel reda ut begreppen, diskutera policyförslag och blicka framåt. Vilken roll kan BCAs och klimatklubbar komma att spela i EU:s framtida klimatarbete?

Medverkande

Rikard Forslid, professor i nationalekonomi, Stockholms universitet, författare till “Border Carbon Adjustments and Climate Clubs – In the EU context”
Harro van Asselt, professor i climate law and policy, University of Eastern Finland, forskare, Stockholm Environment Institute
Pamela Campa, fil.doktor i ekonomi, assisterande professor, Svenska handelshögskolan
Fredrik Gisselman, miljöekonom, utredare, Kommerskollegium

Moderator: Ruben Henriksson, tf chef, Klimatprogrammet, Fores.

Livestream

Beställ boken

Här kan du beställa boken!

Kontakt

Har du frågor om seminariet, vänligen kontakta Malin Wolters.

This event is organised by European Liberal Forum asbl in cooperation with FORES, co-funded by the European Parliament. #ELFevent