Stater och företag som inte följer internationella bestämmelser om klimatpåverkan ställs allt oftare inför rätta i domstol. Utvecklingen är positiv, då det visar att det går att utkräva ansvar från aktörer som inte följer sina klimatåtaganden. Dessutom får rätten till ett hälsosamt klimat allt mer status som en mänsklig rättighet.

Datum: Torsdag 12 november 2020
Tid: Kl. 10.00-11.00
Plats: Fores Youtube

Tillsammans med European Liberal Forum ger Fores nu ut “See you in court – the effectiveness of litigation as a climate tool”, med förord av Ruben Henriksson, tf chef för Klimatprogrammet, Fores. I boken går författare Kristina Forsbacka igenom fyra uppmärksammade rättsfall där organisationer, delägare i företag och enskilda medborgare har ställt länder och företag inför rätta på grund av deras bristande hänsyn till klimatet.

Mest känt är fallet Nederländerna v. Urgenda, där staten stämdes för att inte ha minskat sina utsläpp tillräckligt snabbt och därmed försatt kommande generationer i fara. Fallet gick till högsta domstol där Nederländerna dömdes att sänka sina utsläpp med 25% till 2020, jämfört med 1990 års nivåer, med motiveringen att landet var skyldig att värna om dess invånares mänskliga rättigheter.

Under lanseringen kommer vi med en expertpanel djupdyka i de rättsfall som tas upp i boken, och diskutera vilken roll juridik kan komma att spela i framtida klimatarbete.

Medverkande

Kristina Forsbacka, Ph.D. Student (Law), Luleå universitet, författare till “See you in court”
Oscar Alarik, chefsjurist, Naturskyddsföreningen
Åsa Romson, senior expert och forskare på Svenska miljöinstitutet, jur.dr i miljörätt, f.d. klimat- och miljöminister och f.d. vice statsminister
Koos van der Berg, jurist, partner på Höcker Advocaten, advokat i Urgenda-fallet

Moderator är Ruben Henriksson, tf chef, Klimatprogrammet, Fores.

Livestream

Publikationen

Läs, ladda ner eller beställ boken här!

Kontakt

Har du frågor om lanseringen, vänligen kontakta Malin Wolters.